Здружіня Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР започало проєкт Русины в ЧР - мовчаца меншина проєкціёв і бісїдов з Ф. Віцом

Подля выслїдків списованя людей в року 2011 ся приголосило ку русиньской народности в ЧР 1070 людей. Подля неофіціалных одгадів есть їх почет омного высшый (згруба 10 000 особ). Здружіня Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР собі дало за ціль в рамках проєкту Русины в ЧР - мовчаца меншина ословити Русинів жыючіх в ЧР, жебы ся голосили к одразу културных годнот і традіції своїх предків. Далей тыж хоче інформовати чеську сполочность о Русинах, їх історії, културї і природных красах реґіону, де Русины жыють.
Перша акція проэкту ся одбыла в четверь 4.10.2012 о 18 год в Дому народностных меншин в Празї. Обсягом акції было промітаня документарного філму П. Керекеша Ладомирівске морытаты і леґенды о жытелёх русиньского села Ладомирова. В документу ся вказал тыж русиньскый актівіста і карікатуріста Федор Віцо, котрый по скінчіню промітаня поросповідал нелем о філмі, Русинах і своїх кресбах. Бісїду доповнила мінівыставка карікатур Ф. Віца.
Свої чутя з акції записав член здружіня Петер Чулак, родак з Бардеёва. Статю доповняет мала фоторепортаж автора.

"Dňa 4.10.2012 na pozvanie Občianskeho združenia Rusíni.cz prišiel do Prahy karikaturista a rusínsky aktivista Fedor Vico. Oficiálny začiatok akcie bol v Dome národnostných menšín o 18:00, kde sa premietal dokumentárny film P. Kerekeša Ladomírske morytáty. Malú rolu v tomto filme si zahral aj Fedor. Po veľmi zaujímavom dokumente nasledovala s Fedorom diskusia. Pozabával nás svojím rozprávaním nielen z nakrúcania, ale aj zo života.
Fedor Vico je skvelý rozprávač, podelil sa s nami o informácie, ktoré mladá generácia nikdy nezažila. Rozprával o sebe, o Rusínoch, ako vnímal on Rusínov ako malý chlapec. Vysvetlil nám problematiku, prečo rusínska menšina bola utláčana počas totalitného režimu. Hovoril aj o tom, aký je rozdiel medzi Rusínmi a Ukrajincami a prečo ich často spájajú dokopy. Často svoje myšlienky podložil výstižnou karikatúrou. Po príjemnom prednáške, ktorá skôr pripomínala voľnú diskusiu sa zúčastnení presunuli do salónika, kde OZ Rusíni.cz pripravilo občerstvenie. Steny salónika boli zdobené Vicovími karikatúrami. Pri pohári vína sa debata rozprúdila ešte viac. Fedor venoval zúčastnením pár svojich knižiek Dereš, do ktorej napísal každému krátke venovanie. Po príjemnom strávenom večeri sme sa ešte presunuli do českej hospudky, kde naša debata pokračovala. Večer strávený s Fedorom Vicom bol vynikajúci. Všetci sme sa tešili jeho prítomnosti. Zaspomínali sme si ako tu bol prvý krát a vyzval nás – rusínsku mládež žijúcu v Českej republike, aby sme založili Občianské združenie. Neprešli ani dva roky a naše Občianske združenie Rusíni.cz funguje v plnom prúde. Totiž táto prednáška bol štart nášho nového projektu: „Rusíni – mlčíci měnšina“. Ďalšia prednáška sa bude konať 27.10.2012, kde nám pani Derevjaniková príde predstaviť rusínsky folklór."

шумнї хлопи, шумнї

шумнї хлопи, шумнї

Барз шумна і інтересна акція

Барз шумна і інтересна акція — стрїча приготовлена Русинами для Русинів а спол., з милым гостём, котрого гумор можно видїти і чітати і ту на голосы.ск.
По першый раз єм брала участь на такой акції, котра ся несла в дружной атмосферї цілый підвечур а де вас погостять, як є у Русинів звыком Wink ....

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

22. maj 2019


Юліаньскый календарь:

9.май 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.