Закон і розум

Мукачево вже раз, недавно, выграло боротьбу, в котрій то не могло скінчіти іншак, покля одповідны власти на Україні мають холем дакус розуму. Як скінчіть боротьба нова, не знаме, но є то выбер меджі законом і розумом.
-

Мукачево і його жытелі іщі не стигли порядно выдыхнути по тім, што довгый час войовали, жебы была офіціално принавернута історічна назва міста і перестала ся хосновати выдумка „Мукачеве“, і уж Геннадій Москлаь, голова Закарпатьской областной адміністрації вытягнув до боя нового. Дві уліці історінчого русиньского міста, котре все мало характер козмополітный, кідже в нім жыли окрім Русинів і далшы народностны меншыны – наприклад Мадярі і Жыды, дав переменовати із свойов адміністратівнов перепутьов на уліці Степана Бандеры і Романа Шухевіча. Но повічте, хто бы вже по такых „героях Україны“ хотів мати названы уліці, навеце, кідь тоты „герої“ не мають нич із тов теріторійов, і в непосліднім ряді, кідь тоты „герої“ не суть героями, а празвычайныма злочінцями, при котрых лем зіставать стояти розум, же то Европа тихо толерує і коло того роздавать безвізы.
-
Мено Бандеры екстра представльовати не є треба. Хто бы ся інтересовав о того другого, най собі дашто прочітать о Нахтіґалі, чуджінецькім україньскім леґіоні німецького Вермахту. Шухевіч там быв „командир“, самособов окрім того мав богату діялность в рамках ОУН-УПА.
-
Перед тым, як бы люди в паніці зачали втікати з тых уліць (бо хто вже бы там хотів мати адресу, ці домашню або фіремну, правда?) і могли бы ся з них стати мертвы зоны міста як в апокаліптічных філмах, Мукачівска містьска рада зо свойов головов Андрійом Балогом прияла рішіня, же уліці будуть поменованы по Любомірови Гузарови і Андрейови Шептицькім. Не жебы ся не дали найти і іншы мена, но суть то все обще ліпше сприниманы особы і – ліпше тверде заголовча, як колячій дріт.
-
На Москальову реакцію довго не требало чекати. Бісідує, же закон є по його боці, містьска рада робить незаконно, офіціално суть все реґістрованы назвы уліць Бандеры і Шухевіча, а не уліці, якы выдумала містьска рада, но і много далшого. Припоминаня Москальом того, же переменованя уліць на уліці Бандеры і Шухевіча было в рамках декомунізації, є уж лем золотый клинець, над котрым бы ся треба было сміяти, кібы ся не хотіло плакати.
-
Так ці так, по тім, што Мукачево выграло боротьбу, же є Мукачевом, чекать го якбач далша боротьба, в котрій іде о то, жебы на мапі міста не были чорны скверны, за котры ся треба ганьбити, і котры выкликують планы чутя у самых домашніх, котры бы ся першорядо дома мали чути добрі.
-
Москаль може оперовати з тым, же закон є по його боці, може собі глядати міліон арґументів і може ся докінця і судити. Но в тім самім моменті собі мусить усвідомити, же під собов ріже конарь. Покля собі жытелі Мукачева выберали містьску раду і голову містьской рады, його собі нелем в Мукачеві, але в цілій области не выбрав нихто. Кідь бісідує о різных провокаціях і пробах о дестабілізацію области, мав бы собі усвідомити, же моментално є він тот, хто робить дестабілізацію, кідь буде од людей вымушати, жебы прославляли героїв, котры про них героями не суть. Кідь не хоче сам быти тым, хто буде будьякій формі дестабілізації средством, пак бы собі мав усвідомити, же законы мають быти про людей, а не про державных урядників і їх вказованя силы. І даколи треба дати предность здравому розуму і зробити так, жебы то было і законно в порядку. В тім припаді є такым рішіньом то, же сам цофне і прийме рішіня Мукачівской містьской рады, котра прямо заступать жытелів міста, і зробить вшытко про то, жебы новы назвы уліць – Гузара і Шептицького, были і офіціално зареґістрованы, жебы были в згоді з леґіслатівов.
-
Мукачеву і його жытелям, но і Геннадійови Москальови жычу, жебы знова раз выграв здравый розум. Він є многораз справедливішый як закон.
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Любителі диктаторів бы

Любителі диктаторів бы спокійно назвали улицю Мукачева і по злочінцові Сталінові, кибы то про них было выгодне. Така эст доля духовно малых люди.
Зос теорії, же выходняры суть Словякы ся мож лем посмихнути. Стары выходняры были бесспорно тай доказатепьно Руснаці. У сербский Войводині в селі Руськый Керестур суть дотепер жыючы доказы, потомкове гнешніх выходнярів, котры знають, якого суть походжиня.
У тім звязи мі великый жаль, же до чола Русиньской оброды волять негодных людей. На властны уха эм чув, як попередный председа Русиньской оброды комуніковав із выходнярами по словацки. Теперішній ся зос ним може пообнимати. Своїм жытём доказіють якы суть Русины. Як ся їм дахто пригварить по словацки суть посраты. Їх облюбленым речинём э, бо выходняры нам не розуміють. А досправды не розуміють люде, якы не мали можливість слухати нашу бісиду, або тыж особы зос зниженым інтеліґенчным квоцієнтом. Тай ні вшыткы люды, што твердять, же нам не розуміють і наіснї не розуміють, дакотры їх хотять примусити говорити по словацки, зато твердять, же нам РУСИНІМ не розуміють. Нашо люды несуть найвекшу частыну вины, за то, же нам дакотре особы добррі не розуміють, бо сховавають нашу бісиду в притомности чуджих люди. Што то за розум волити люди без пацера до веджиня Русиньской оброды? Дахто мусить фест впасти на морду, же бы похопив вартість нашой русиньской бісиды. fubar

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

20. jun 2019


Юліаньскый календарь:

7.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.