Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1821' OR uid > 0) AND sid = '56f4201f77591cb472a537e8f8a75b7d' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Kniha Nadіji Varcholovoj – ODKIAĽ A KEDY... | Holosy

Kniha Nadіji Varcholovoj – ODKIAĽ A KEDY...

Na kincju noho roku, «Spіlka ukrajinskych pismennykіv Slovaččini» vydala knižku pracovničky Muzeja ukrajinskoj kultury vo Svidniku Naďіji Varcholovoj - ZVІDKI I KOLI. Ide o peršu publikaciju na Sloveňsku, v kotrij sja prezentuje žaner narodnoj tvorby, prihadok, pripovidok, v kotrych sja hvarit o minulosti našych rusinskych sel i o ťіm jak vznikali ich nazvy. Publikacija obsjahuje materijaly z ciloj rusnackoj okolici, to značit od Levoči, Staroj Ľubovnі, Bardova, Svidnika, Labirce, Varoša, Humennoho, Sniny.
Avtorka zozberanyj materijal zaradila do trjoch kapitol. U peršij kapitoli mož najti toponimicky prihadky o založiňu ta odvodžiňu nazvoch sel. Druha kapitola je venuvana toponimickym nazvam spojenym z prirodnyma ukazami jak sut verchy, žerela, chotari. Avtorka sja u tij kapitoli venuje aj vzniku nazvoch hraďіv, zamkіv, kašteľіv i monastyrіv. Treťa kapitola obsjahuje narodny prozyvky dakotrych sel, avtorka rozoberat dovod ich vzniku a na kincju kapitoly sut privedeny slovny hry, kalambury, synonimy, omonimy svjazany z hovorovyma zvlašnosťami konkretnych sel. Kniha je napisana v ukrajinčiňi, avtenticky zapisy sut privodžany v hovoroch konkretnych sel. Kniha obsjahuje i rezjume u slovackym ta anglickym jazyku i je obohačena staryma fotkami z našych sel.

Kiď chočete pročitati totu barz interesnu knihu, hledajte pid: Nadežda Varcholová. Odkiaľ a kedy... Vydal Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Tlač Alldata v.o.s. Prešov - Svidník, 2009, 232 s.

Tot članok byl napisanyj na osnovi materijaliv:

Odkiaľ a kedy..., Dukla 06, 8. február 2010, s.8

Nadežda Varcholová vydala zaujímavú knihu s názovm ODKIAĽ A KEDY..., Podduklianske novinky 6/10, 8. február 2010, s.10-11

 

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.