В Пряшові представили лоґо ку Року Адолфа Добряньского

Днесь, 28-го децембра 2016-го року, на 11.00 год. скликав до просторів Словацького сіндікату новинарів (Slovenský syndikát novinárov) пресконференцію Округлый стіл Русинів Словеньска (ОСРС). Председа русиньской платформы Мілан Піліп вєдно із пресовым говорцьом Петром Медвідьом познакомили словацькы медії з лоґом, котре буде медіалным лицем Рока Адолфа Добряньского.
-

Рік Адолфа Добряньского
-
О выголошіню юбілейного року вырішыв ОСРС на своїм 18-ім засіданю, котре проходило в Пряшові 2-го апріля 2016-го року. Русины собі будуть в році 2017 припоминати 200-ый юбілей од народжіня вызначного русиньского народного будителя Адолфа Добряньского, котрый быв першым посланцьом в Угорьскім сеймі за Вышнє Угорьско і як посланець в нім обгайовав права Русинів і Словаків. О його приятельскім одношіню ку словацькому народу свідчіть і то, же быв єдным із основаючіх членів Матиці Словеньской.
-
В рамках юбілейного року хоче ОСРС зорґанізовати актівности, котры будуть мати за задачу підняти інформованость о тій вызначній історічній особности міджі Русинами, но і цілково в словацькім середовиску. Русиньска платформа буде так само коордіновати актівности прямуючі ку всокочіню родного дому А. Добряньского – старого будинку парафії в селі Рудьлов.
-
Події присвячены Добряньскому хоче платформа зробити в роднім Рудьлові, в селі Чертіжне, де є похороненый і вєдно з Матицьов Словеньсков і в Пряшові, де бы мала проходити конференція заміряна на різны спектра особности Адолфа Добряньского.
-
ОСРС так само апеловав нелем на членьскы, но і далшы орґанізації, села, котры роблять почас рока културны події, ці іншы актівности, жебы думали на то, же рік 2017 є юбілейный рік, і жебы так присвятили тоты події Добряньскому. Театер Александра Духновіча в Пряшові з той нагоды верне на свою сцену пєсу сучасного словацького драматіка Карола Горака під назвов Адолф Івановіч Добряньскый.
-
Лоґо юбілею
-
ОСРС з нагоды юбілейного року дало зробити і лоґо, котре бы мало быти медіалным лицем Року Адолфа Добряньского. Автором лоґа є молодый пряшівскый вытварник і ґрафік Домінік Бірош, якый ку ньому зробив і дізайн мануал.
-
Основна варіанта є синє лоґо на білім фоні. Ку тому інсують далшы варіанты хоснованя і чорно-біла верзія. Лоґо обсягує якбач найзнамішый протрет Добрянського з роками 1817 і 2017 (дата народжіня і юбіелю) і написами по русиньскы і по словацькы Рік Адолфа Добряньского – Rok Adolfa Dobrianskeho.
-
Лоґо будуть мати ку діспозіцції вшыткы членове ОСРС, жебы го могли хосновати про нима орґанізованы події, ці про друкованя лоґа в періодічній або неперіодічній пресі ітд. Лоґо будуть годны хосновати і далшы орґанізації, котры о то проявлять інтерес, і котрым може быти наслідно загнано вєдно із дізайн мануалом, котрый є треба дотримовати.
-
Петро Медвідь, пресговорця ОСРС

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.