Turistické zaujímavosti pod Kremencom

Nedávno bol na Holosoch uverejnený článok o Kremenci a našom výstupe naň. Tento článok môžete brať ako pokračovanie a inšpiráciu pre ďalšie putovanie po obciach slovenskej časti Polonín v doline Zbojského potoka. Našimi krátkymi zastávkami na ceste z Kremenca boli obce Uličské Krivé, Topoľa a Jalová.
Obec Uličské Krivé je za Nova Sedlicou a Zbojom v poradí treťou obcou na ceste od Kremenca smerom k Snine. Obec je zaujímavá dreveným gréckokatolickým kostolíkom sv. arch. Michala z roku 1718. Cerkva archanjela Michala je situovaná uprostred obce a upúta barokovými detailmi a nečlenenou konfiguráciou strechy. Trojdielná stavba je uložená na nízkych kamenných základoch. Steny z obidvoch strán sú ponechané v pôvodnom stave. Oltárna časť má polygonálny tvar. Z mohutnej stupňovitej šindľovej strechy vyčnievajú dve neveľké veže s jednoduchými krížmi. Kostol bol rekonštruovaný v rokoch 1968 – 1973 (v týchto rokoch prebiehali rekonštrukcie kostolíkov i v ostatných obciach); v čase našej návštevy prebiehala ďalšia rekonštrukcia po viac ako 30 rokoch. V obci sa začiatkom 20. storočia rozšírilo ľudové drevorezbárstvo, hlavne výroba betlémov. Zaujímavé je, že elektrifikácia obce prebehla až v roku 1960; v roku 1948 sem prišiel prvý autobus.
Ak prejdete obec Ulič a Kolbasov a na križovatke za Kolbasovom sa dáte na vedľajšiu cestu doprava prídete do obce Topoľa, v ktorej sa nachádza ďalší gréckokatolícky drevený kostolík zasvätený sv. arch. Michalovi. Postavený bol v druhej polovici 17. storočia, oltár je z rokov 1700 – 1710. Zrub je chránený vysunutým podstreším spočívajúcom na vertikálnych stĺpoch ukotvených v horizontálnych trámoch - "podvalinách". Dominantou je vysoká západná veža. Druhá veža je nad sakristiou. Cerkvu obklopuje cintorín a umiestnená je na strmom kopci nad dedinou. V areáli sa nachádza samostatná zvonica. Obec je rodiskom rusínskeho národného buditeľa A. V. Duchnoviča. V strede obce stojí jeho pomník.
Ďalšiu obec, ktorú sme navštívili je Jalová neďaleko vodárenskej nádrže Stariná. V obci je asi 40 domov. Zaujímavosťou je gréckokatolícky kostolík zasvätený sv. Gregorovi. Ide o skutočne miniatúrna sakrálnu stavbu. V podstate je to len jedna miestnosť, v ktorej sú pospájané všetky prvky drevených kostolíkov. Na vrchole sa nachádzajú dve cibuľkovité vežičky. Vstup do kostola je zo západu pred ktorým sa nachádza predvstupová časť. Cerkov je využívaná miestnymi rusínskymi gréckokatolíckymi farníkmi. Tí pri prestavbe nedodržali projekt a celú konštrukciu kostolíka nahradili novou, preto kostolík nefiguruje v zozname národných kultúrnych pamiatok. Farníci svoj postup odôvodňovali tým, že takmer celá pôvodná drevená konštrukcia bola napadnutá červotočom.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.