Святый Андрій - патрон невіст

Андрій быв патроном молодіць та зато быв тот день покапчаный передовшыткым з богатыма практіками заміряныма на ворожкы о одаваню. І кідь в тім припадї ся чіслены любостны ворожкы споёвали з маґіов, котра мать старше корїня. Ворожкы выходили з понята, же доля чоловіка є з ґрунту становлена такой по народжіню а же кажде дївча, котре ся раз одасть, мать з долї становленого мужа. Через даякы маґічно-віщі акты годно было ся дізнати о будучім другови даны, як ся одбыли у вгоднім часї. А тым была праві святоандрійска ніч, припадаюча в ґреґоріаньскім календарю на 30. новембра а в юліаньскім на 13. децембра. Вечур ся дївчата сходили в єдній хыжі а по погощіню почали ворожыти, жебы ся дізнали за кого підуть за муж.

На Андрія ся ходило сіяти лен, істотнї не на поле а на кіпкы гною. Вшытко ся робило тайком, причім ся тихо одрїкало:
Андрію, Андрію, на тебе лен сію.
Дай мі знати, з кым го буду брати
У Варадцї быв сокаш, же дївчата ляли до воды ростоплене олово тай коло того повідали:
Лїй ся, лїй ся, оловонько швыдко,
повідж мі о моїй волї вшытко!
Лем, Андрій, мі на добре ворож
дам ті за то єден золотый ґрош

Залежно од формы утворїня, што ся у водї зробило, судили як буде їх будучій муж вызерати - маленькый, высокый, горбатый або тыж яку буде мати професію. Як было утворїня подобне пушцї - буде лїсник, як бічови - пастырь, як плугови або косї - рольник. Як ся з олова зробила колыска - дївча обстане переспаніцёв, як труна - дївчіна вмре.
До пирогів клали дївчата паперикы з менами дакілько хлопцїв. Кажда з них выбрала пирог з меном свого жениха. Коли быв пирог брез мена, значіло то, же дївча тот рік ся не одасть. Мука на ладжіня пирогів мусила быти помолота вспакрукы, вода мусила быти з трёх студней та дрыва краджены. Подобного ворожіня было велё - парне, непарне чісло клёцків, гаданя з черешнёвого конарика, з хрохтаня поросят, бреханя псів.
Пізнїше ся на стрїчах зъявили ай хлопцї, та же ся то змінило на веселу забаву.

Петро's picture

Ďakuju Korymu za rusynsku

Ďakuju Korymu za rusynsku verziju toho članočku..vydal jem ho iši raz v komplet slovensko - rusynskoj verzii Handshake

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

24. august 2019


Юліаньскый календарь:

11. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.