Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

D

dach strecha, krov
dakoli 1. niekedy, občas
Prijď dakoli
2. dávnejšie, voľakedy, kedysi
Dakoli nebylo tivko špytaľiv
3.v neurčitom, bližšie neurčenom čase
Dakoli sa našy ďíti buduť mati ľipše jak my
dakotryj neurčitá osoba alebo vec, niektorý, voľaktorý
Dakotroho zo syňiv vozmu zo sobov
dakus 1. malé množstvo, neveľa, trochu
2. krátky čas, chvľku
Dakus pobisidíjme!
daleč ďaleko (priestorovo)
Jak vojak byv až het daleč na Sibiri
dariti
(дарити)
udrieť
daremnyj 1.darovaný
2. zbytočný, márny
darunok dar
das asi, okolo, približne
Das dvi hodeny ho nebylo
dasraz niekedy
Dasraz do nas prejď na hostinu
dašto 1. neurčitá vec, voľačo, niečo
2. istá časť z niečoho, trochu
Dašto voz ty a dašto ja!
dati do rychtigu dať do poriadku
dati do švungu uviesť do pohytu, urýchliť
de kde
deby kdeby
debr'a (дебря)
/ debra (дебра)
väčšia priekopa ( Bukovce / Hunkovce ), aj vo význame „roklina, priepasť“ ( Hunkovce )
dekeľ vrchnák.veko, poklop
dekun veľmi temperamentný človek, divoch
Čistyj dekun!
dekyj 1.voľne v prírode žijúci, neskrotený, divý
deka kačka
2.voľne v prírode rastúci, nepestovaný, divý
deka hruška
3. nejedlý:
deky hreby
4. bujný, bláznivý, neviazaný
Nebuď takyj dekyj!
denko (денко) / dence (денце)
lopárik ( Bukovce / Hunkovce ), pokrievka napr. na hrniec ( Stráňany )
deničok drevené vedro na dojenie mlieka
deputat odmena v naturáliách
derevjanka lieh
derevjanky dreváky
derti 1. trhať
2. ťažko pracovať, drieť poderti
3.žobroniť, drankať
derti piňaz i od rodičej
dervoteň pňak na rubanie dreva
deržak ručka do hrablí
desjata pjatnicja sviatok Najs. Srdca Ježišovho
deskaj kdesi
dešto kdečo, všeličo
Dešto im sja o ňim čara doznala
devjatyj četver´h sviatok Najsv. Eucharistie
dido 1. starý človek, starec, dedko
2. otcov alebo matkin otec, starý
ďijti
(дійти)
dôjsť
dika huska divá hus
dika kačka divá kačica
dinerka konvička na nápoje (mlieko ap.)
diškurovati rozprávať, besedovať
dnuka dnu, dovnútra, vnútri
Pjaka nepustela u noči dnuka
dobludu veľké množstvo, bezpočet
Hrebiv bylo minuloho roku dobludu
dočka
(дочка)
doska
dočuti sja dopočuť sa, dozvedieť sa
Dočulam sja, že prodavate korovu
dodž dážď
techyj dodž – dáždik,
dodživka (доджівка) dažďová voda
dodživnik pršiplášť
dochtor (дохтор) lekár, osoba s doktorským titulom
dokale (докале)
/dokyľ (докыль)
pokiaľ ( Bukovce / Hunkovce )
dokoli kým, dokedy, pokiaľ, dokiaľ
Dokoli ťa mam čekati.
doľa osud
doloň dlaň
domašňij

1. vyskytujúci sa alebo urobený v domácnosti, domáci
2. doma sa zdržujúci

dopeči 1. dopiecť
2. expr. dopáliť, nahnevať
Dopik ňa, dobri že ňa neporazelo!
dopeti sja znudiť, ísť na nervy
Už sa mi tota robota dopela.
dopetyj 1. dopitý (o nápoji)
2. dotieravý, dobiedzavý
Nebuď takyj dopetyj!
doraz 1. ihneď, v túto chvíľu, teraz
Doraz dostaneš poza ucha!
2. čoskoro, o chvíľu
Doraz prejdu, počekaj!
dospravdy (досправды) naozaj ( Bukovce )
došykovati 1. doviezť, priviesť dopraviť
2. zohnať, zaobstarať

dotale (дотале) /dotyľ (дотыль)

potiaľ ( Bukovce / Hunkovce )
doteper doteraz, dodnes
Od roboty ho doteper krežy boľať.
dotodyľ dovtedy
Až dotodyľ im ho nepoznav.
dotremati dodržaf, splniť (slovo ap.)
doviduvaty s'a (довідувати ся) dozvedať sa ( Bukovce )
dozajpravdy naozaj
doznati dozvedieť sa
Pravdu sa nekoli nedoznaš.
drabňak rebrinák
drabyna rebrík
draha 1. cesta
2. chôdza, cestovanie (ako proces)
drapovyj (драповый) pestrej farby ( Bukovce )
drapsnuti schmatnúť
drechľoš človek, ktorý rad spí, spachtoš
drelichove polotno hrubo tkane na nohavky(ale taky paradny do cerkvi)
dribňaky drobné peniaze, drobné
drility potlačiť,sotiť
drovno drevo
druk 1. konár zbavený vetvičiek i lístia
2. nečinný človek
Stojav tam jak druk
drušľak sitko (na cedenie)
dryľati 1. sácať, strkať (do niekoho)
2. tlačiť (niečo)
drišľak (дрішляк) /
drušľak (друшляк)
veľká dierovaná varecha,cedidlo ( Bukovce / Hunkovce )
dryva (дрыва) drevo na kúrenie ( Bukovce )
dryvarňa dreváreň
duda (дуда) cumlík
dumati rozumom postihovať, myslieť, premýšľať
durak 1. hlupák
2. druh kartovej hry
durbak brúsny kameň určený na ostrenie kosy
duriti 1. šalieť, blázniť (o chorobe)
2. šalieť, robiť hlúposti, vyvádzať
Nedurij, a zrob, što treba!
3. šalieť, blázniť sa za niečim, niekym
Durije za ňou.
durkati búchať na drevo, obyčajne dvere
durkaty klopať
durnyj hlúpy,hlupák
duti sja 1. nadúvať sa, poddúvať sa
2. hnevať sa
Žena sa na ňa duje.
dvir dvor
dykyj divá sviňa
dyľi dyle, drevená podlaha v dome
dyňanka máčanka z dyne
dyrgaty (дырґати) drgať ( Bukovce )
dyšeľ predná náprava na voze
Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

26. maj 2019


Юліаньскый календарь:

13.май 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.