Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

C

cajger (цайґер) hodinová ručička ( Bukovce )
canistra plátená kapsa, chlebník
carok ( царок ) ohrádka z dosiek na zemiaky
cehla ( цегла ) tehla
cerkov 1.gréckokatolícky alebo pravoslávny kostol 2.cirkev(inštitúcia)
cicky prsia
cigaretl´a cigareta
cicho ticho
cіľuvati ( цілювати ) bozkávať
cimbora priateľ, kamarát
cimper- camper celkom, úplne
Potorhav mu zošyt na cimper-camper
cinter cintorín
cirkeľ (ціркель) drevené kružidlo ( Bukovce )
cirkuľar
(ціркуляр)
okružná píla
ckyna stena
cma i cmota tma, temnota
cmorkati 1. vysávaním z niečoho pomaly piť, cicať s vydávaním typického zvuku
2. cmukať na niekoho
cmur cmar
cofati 1. cúvať, ustupovať, ísf pospiatky avto coflo do dvora
2. tlačiť niečo dozadu cofnuti
cokeľ (цокель) murované základy domu ( Bukovce )
compeľ 1. cencúľ
2. sopeľ pod nosom: compeľ mu viseť až po koľina
cudar čudák, divný človek (Hačava)
cug vlak
cuk (цук) prievan ( Bukovce )
cuker cukor
cukernek cukrík
cundra (цундра) handra, neporiadna žena ( Bukovce )
cundravyj (цундравый) otrhaný ( Bukovce )
curik (цурік) pokyna pre posun dozadu pre kone ( Bukovce )
cvit i cvitok kvet, kvietok; cvitočok zdrobnenina
cygaretľa cigareta
cyt výzva prestať plakať
Cyt, diteno, už bude dobri!
Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

24. november 2017


Юліаньскый календарь:

11. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.