Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

C

cajger (цайґер) hodinová ručička ( Bukovce )
canistra plátená kapsa, chlebník
carok ( царок ) ohrádka z dosiek na zemiaky
cehla ( цегла ) tehla
cerkov 1.gréckokatolícky alebo pravoslávny kostol 2.cirkev(inštitúcia)
cicky prsia
cigaretl´a cigareta
cicho ticho
cіľuvati ( цілювати ) bozkávať
cimbora priateľ, kamarát
cimper- camper celkom, úplne
Potorhav mu zošyt na cimper-camper
cinter cintorín
cirkeľ (ціркель) drevené kružidlo ( Bukovce )
cirkuľar
(ціркуляр)
okružná píla
ckyna stena
cma i cmota tma, temnota
cmorkati 1. vysávaním z niečoho pomaly piť, cicať s vydávaním typického zvuku
2. cmukať na niekoho
cmur cmar
cofati 1. cúvať, ustupovať, ísf pospiatky avto coflo do dvora
2. tlačiť niečo dozadu cofnuti
cokeľ (цокель) murované základy domu ( Bukovce )
compeľ 1. cencúľ
2. sopeľ pod nosom: compeľ mu viseť až po koľina
cudar čudák, divný človek (Hačava)
cug vlak
cuk (цук) prievan ( Bukovce )
cuker cukor
cukernek cukrík
cundra (цундра) handra, neporiadna žena ( Bukovce )
cundravyj (цундравый) otrhaný ( Bukovce )
curik (цурік) pokyna pre posun dozadu pre kone ( Bukovce )
cvit i cvitok kvet, kvietok; cvitočok zdrobnenina
cygaretľa cigareta
cyt výzva prestať plakať
Cyt, diteno, už bude dobri!
Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

26. maj 2019


Юліаньскый календарь:

13.май 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.