Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

B

baba 1. stará alebo staršia žena, starenka
2. matkina alebo otcova matka, stará mama
3. osoba ženského pohlavia:
Baby kopľut bandurky a chlopi zvožavuť michy
babka nakovka (na klepaňa kosy)
baboňiti zariekať, čarovať, porábať
babroš nešikovný, ťarbavý človek, babrák
babruľa babráčka
bagov popol z fajky
bacha varovanie vo význame pozor Bacha! Padat cehla.
bahato mnoho, veľa (Michajlov)
bahňitky jahňady (zapučana viľcha)
bahro drevená časť kolesa
bajus 1. fúz, fúzy
2. chlpy al. iné výrastky na papuli živočíchov
3. niečo podobné fúzu (napr. u rastlín) bajusky bajusaľ i bajusoš - fúzač, fúzatý človek , mn.č. bajusy
baket konvica
baksa truhla, bedňa (Kyjov)
balamuta nepríjemnosť, starosť, trápenie,
Z veľo diťmi - veľo balamuty.
balamuteti zavádzať, pliesť, ohlupovať (nepravdivými rečami) Už ňa ťivko nebalamuť a povič pravdu!
balec kus plátna pri radovom svadobnom tanci (Ulič, Zvala, Strihovce)
veľký svadobný koláč (Príkra, Pstriná)
balta veľká sekera, širočina (Nová Sedlica, Ulič, Zboj)
bandurčanyj (бандурчаный) zemiakový, vyrobený alebo pripravený zo zemiakov
(тоты бандурчаны ошіпкы были барс добры)
bandurka ľuľok obyčajný, zemiak pidbety bandurky - zemiaky na kyslo holova jak bandurka - veľká, neforemná
bandurky, gruľi, jabka zemiaky
baneča ľudový pokrm, kapsa z tenkého cesta s rozličnou plnkou (kapusta, tvaroh, bryndza, ...) tepelne spracovaná (opečená) na platni pece.
banovati ľutovať
Banovav, že sa neučiv, koli trebalo.
banty bidlá (pre sliepky)
Kurky už davno seďať na bantoch
baňur (банюр)
vyhlbený potok na kúpanie
barachlos nepotrebná vec,haraburdie
Šytko barachlo treba z domu vymetati!
baracka marhuľa (strom i plod)
baraňi rohy baranie hlavy
barišňa (барішня) tlstá žena ( Medzilaborce )
barvinok (барвінок) zimozeleň menšia
barz veľmi, značne, hodne
basa (баса) väzenie ( Bukovce )
bašavel zábava, veselie
U subotu bude u kamarata velekyj bašavel
batih bič
bažyna bahno, močiar
belengati kývať, kolembať,visiet
Košuľa mu belengať iz nohavic
bembeľ (бембель) penis ( Beňadikovce )
berdajrky doma vyrobené cestoviny(malé priečne ryhované trubičky) (Hačava)
berdo nástroj na výrobu berdajrok ( malý rebríček s husto natočeným drôtom), používa sa aj maďarská verzia - čigi  (Hačava)
bereh 1. kopec, vyvýšenina
2. breh
beskyd prudká horská stráň (Kolonica, Nová Sedlica, Ubľa)
bešteľuvaty (бештелювати) objednať, zabezpečiť ( Bukovce )
betang huncút, lapaj, naničhodník
beteha silný alkoholický nápoj
beteljar nešika
bezočlivyj
(безочливый)
bezohľadný, neberie ohľad na iných
(іші ся гваріт і же Та він немат очі ...)
beztyja nehanebnica (nehanebník), beštia
Ochabela ho beztyja a pišla za druhym
bezvirec neznáboh, ateista
bicigeľ bicykel
bida 1. bieda, chudoba
2. čert, diabol, nečistá sila
Jakaskaj bida Pekťi bida – zaklínacia formulka pri bosorovaní
bidak i bidňak úbožiak, chudák, bedár bidačok bidňačok, bidňačisko, bidňatko
bidovati trieť biedu
bigľajz žehlička
bigľovaty žehliť (Hačava)
bihati 1. behať, utekať
2. mať čas párenia (o kravách)
Korova bihať, treba ití do bujaka pobihatí
birovati vládať, byť schopný niečo konat robiť
Staryj čolovik už ňič nebirije
bisida 1. beseda, rozhovor
2. reč, schopnosť hovoriť
Tot chlop mav čudnu bisidu, nič mu nerozumila
bisidlevyj zhovorčivý
Ženu mav barz bisidlevu bisidlevu
bitang nezbedník
bizovno určite (Podhoroď, Ubľa, Ulič)
bjo povel záprahu, aby sa pohol dopredu
bľadyj (блядый) bledý
bľacha plech
bľachar pokrývač
blajvas 1.ceruzka
2.hlupák(iv nadávkach)
bľašanka plechovka, plechová nádoba
bliščačij (блищачій) lesklý
blukati sja 1. túlaf sa, ponevierať
2. ísť nesprávnou cestou, blúdiť
Dva dni sja blukali po lisi bo nenašli drahu
bľuvati vracať, dáviť
blycha (блыха) blcha
blyskavyca blesk (Smolník)
bo lebo, pretože
Prejď domiv, bo sa ťa už nemožeme dočekati
bobaľka opekanec, opekané alebo uvarené kúsky cesta posýpané makom,tvarohom
boboklistok bôbkový list
bobrunka lienka (panboškova kravička)
bobulnyk púpava
bocan bocian
bochznať bohvie (zdôraznenie pochybnosti)
bochznaťchto bohviekto (zdôraznenie pochybnosti)
bochznaťde bohviekde (zdôraznenie pochybnosti)
bochznaťjak bohvieako (zdôraznenie pochybnosti)
bochznatjakyj bohvieaký (zdôraznenie pochybnosti)
bochznaťkoli bohviekedy (zdôraznenie pochybnosti)
bochznaťšto bohviečo (zdôraznenie pochybnosti)
bochznaťťivko bohviekoľko (zdôraznenie pochybnosti)
bočka
(бочка)
sud korova jak bočka - veľmi napasená
(порожня бочка голосніше дзвоніт) 
bočkory krbce
bodajbylo ledabolo, hocijako
Pomyla graty len tak bodajbylo
bodinka nádoba na prípravu masla
bodvanka vaňa, vanička
bogľa tučná žena
bohojavľiňa Bohozjavenie
bojahuz bojazlivý človek, zbabelec bojahuzek
bojisko (боїскo) stodola
bokanča 1. baganča, ťažšia obyč. pracovná topánka z hrubšej kože
2. topánka všeobecne
boks krém, leštidlo na obuv
čornyj jak boks - veľmi čierny
boľ fyzická alebo duševná bolesť
boľi ňa brali - mal som veľké bolesti
boloto blato
boľvan hlupák, truľo
bordovyj (бордовый) tmavočervený ( Bukovce )
borg dlžoba, úver, kúpa, na sekeru
Chlopi kupovali paľinku na borg.
boroda brada
borodavka
(бородавка)
bradavica
borony náradie určené na prekyprovanie pôdy
boronyti brániť bránami
borozda brázda
borsug / borsuk jazvec, syseľ
bortak hlupák
bosja ( бося ) bozk, pusa
brakuvati chýbať (Krajné Čierno, Strihovce)
brant ochrnutá časť tela
bravta nevesta
bravtyjan ženích
brilba ( брилба ) prilba
brechati 1. brechať, štekať
2. expr. kričať, nadávať
Pje, a furt breše na ženu.
brenčok 1.zvonček(nacenganie)
2. mešec so zvončekom pre výber milodarov v „cerkvi“
bresklyj nakyslý (moloko) (Bokša, Cígľa, Kružľov, Dara)
brezli strúhanka
brich brucho
brinčok zvonček
brjacka / briacka je na remeni, opasku /po slovensky je to pracka/
brositi (бросіти) odhodiť, vzdať sa niečoho
brovy obočie
brud i brudota nečistota, špina
brudny špinavý
brydko odporne, hnusne
brydkyj nepekný, škaredý, odporný
bryla 1. balvan, kameň, obyčajne ploskéhotvaru
2. platňa na sporáku
bryzkati striekať, kropif, špliechat
budar záchod
bugeľar peňaženka
bugľa tučná žena (aj ako nadávka) Taka je jak bugľa
buguľarek peňaženka
bujak 1. býk šykivnyj jak bujak do koča - nešikovný
bujak na avti - žart. inseminátor prepravujúci sa na automobile 2. silný (i mužný) človek
Vin jak bujak kolo nej; chlop jak bujak
buka obyčajne to býval cigáň,čo zabíjal psov a predával ich masť (šarha)
buksa 1. peňaženka
2. škatuľa na odkladanie cennejších predmetov
bukva

1. písmeno
2. plod buka, bukvica bukvočka

bulfas hlupák, truľo
buľka žemľa
buľkati 1. bublať, žblnkotať, klokotať
2. tárať, hovoriť hlúposti
Už tivko nebuľkaj, seď techo!
bumbaľ tučný človek
bunča 1. hrča, opuchlina
Mať bunču na čaľi, bo upav z drabeny
2. isté množstvo niečoho, chumáč, hrsť
buňdža päsť
bunt (бунт) balík slamy
bantuvaty (бантувати)
/ buntuvati (бунтувати)
nevhodne znepokojovať, vyrušovať ( Bukovce / Hunkovce )
burdati ( бурдати ) búrať
burja 1. búrka
2. pren. prudký, rázny človek
Takyj is jak burja!
burjan burina
burtnyca žliabok odvádzajúci močovku v stajni (Nový Bukovec, Kyjov, Zvala)
butňity (бутнїти)
/bitňity (бітніти)
plesnivieť ( Bukovce / Hunkovce )
bužňa židovská modlitebňa, synagóga
bzdina prd, smrad
bzďiti púšťať vetry, smradiť
bzory predsvadobná návšteva rodičov nevesty v dome ženícha (Ubľa, Ulič, Klenová)
Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

20. jun 2019


Юліаньскый календарь:

7.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.