Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1821' OR uid > 0) AND sid = 'b39fa9f7a8690c3252955d41987bef28' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Kniha Nadіji Varcholovoj – ODKIAĽ A KEDY... | Holosy

Kniha Nadіji Varcholovoj – ODKIAĽ A KEDY...

Na kincju noho roku, «Spіlka ukrajinskych pismennykіv Slovaččini» vydala knižku pracovničky Muzeja ukrajinskoj kultury vo Svidniku Naďіji Varcholovoj - ZVІDKI I KOLI. Ide o peršu publikaciju na Sloveňsku, v kotrij sja prezentuje žaner narodnoj tvorby, prihadok, pripovidok, v kotrych sja hvarit o minulosti našych rusinskych sel i o ťіm jak vznikali ich nazvy. Publikacija obsjahuje materijaly z ciloj rusnackoj okolici, to značit od Levoči, Staroj Ľubovnі, Bardova, Svidnika, Labirce, Varoša, Humennoho, Sniny.
Avtorka zozberanyj materijal zaradila do trjoch kapitol. U peršij kapitoli mož najti toponimicky prihadky o založiňu ta odvodžiňu nazvoch sel. Druha kapitola je venuvana toponimickym nazvam spojenym z prirodnyma ukazami jak sut verchy, žerela, chotari. Avtorka sja u tij kapitoli venuje aj vzniku nazvoch hraďіv, zamkіv, kašteľіv i monastyrіv. Treťa kapitola obsjahuje narodny prozyvky dakotrych sel, avtorka rozoberat dovod ich vzniku a na kincju kapitoly sut privedeny slovny hry, kalambury, synonimy, omonimy svjazany z hovorovyma zvlašnosťami konkretnych sel. Kniha je napisana v ukrajinčiňi, avtenticky zapisy sut privodžany v hovoroch konkretnych sel. Kniha obsjahuje i rezjume u slovackym ta anglickym jazyku i je obohačena staryma fotkami z našych sel.

Kiď chočete pročitati totu barz interesnu knihu, hledajte pid: Nadežda Varcholová. Odkiaľ a kedy... Vydal Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Tlač Alldata v.o.s. Prešov - Svidník, 2009, 232 s.

Tot članok byl napisanyj na osnovi materijaliv:

Odkiaľ a kedy..., Dukla 06, 8. február 2010, s.8

Nadežda Varcholová vydala zaujímavú knihu s názovm ODKIAĽ A KEDY..., Podduklianske novinky 6/10, 8. február 2010, s.10-11

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.