Ujo Viktor - skrz problémy sa človek neprepije ani nepreje. Režisérka Viktória Dzurenková nakrútila film s hercami Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove

Viktoria Dzurenková je absolventkou estetiky a výtvarnej výchovy na Filozofickej a pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2008 študuje na katedre réžie hraného filmu na pražskej FAMU. Natočila niekoľko krátkometrážnych hraných filmov a dokumentov. Jej posledným režisérskym počinom je celovečerný hraný film Ujo Viktor. Film vychádza z autobiografickej skúsenosti režisérky. Je voľne inšpirovaný jej vzťahom k strýkovi Viktorovi. Film je príbehom šiestich postáv, ktoré sú vzájomne prepojené rodinnými zväzkami a priateľstvami získanými počas štúdii na Ukrajine.
Vo filme dostali priestor herci z Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove – Eugen Libezňuk, Ľudmila Lukačiková, Jaroslava Sisáková a Vasiľ Rusiňák.
Režisérka v súčasnosti pripravuje pre Česku televíziu dokument o Rusínoch žijúcich v ČR.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

26. jun 2019


Юліаньскый календарь:

13.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.