Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1712' OR uid > 0) AND sid = '5e64683dc27d484b3442da39f35aa47d' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Transliterácia rusínskych textov z cyriliky do latinky na Holosoch | Holosy

Transliterácia rusínskych textov z cyriliky do latinky na Holosoch

Často spomínaným problémom návštevníkov Holosov je pochopenie textov písaných cyrilikou (azbukou). Skladanie slov v azbuke je u starších po rokoch nepoužívania pochopiteľný. U mladších je tento problém ešte pálčivejší - chýbajú im základné znalosti jednotlivých písmen v azbuke. Cieľom tohto príspevku nie je polemizovať o prístupnosti a budúcnosti rusínskych textov písaných cyrilikou Rusínom a ďalším potencionálnym záujemcom nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách, kde azbuka nie je súčasťou bežnej školskej výučby, ale poukázať na možné riešenie. Ide o transliteráciu rusínskych textov, písaných cyrilikou ( azbukou) na text v latinke.
Transliterácia je postup, pri ktorom sa priradí každej graféme (písmenu, slabičnému znaku, znaku) jedného písma nejaká graféma alebo grafémy z iného písma. V prípade rusínskeho jazyka je normované jednoznačné priradenie týchto grafém:

а - a,
б - b,
в - v,
г - h,
ґ - g,
д - d,
е - e,
є - je,
ё - jo,
ж - ž,
з - z,
i - i,
ї - ji,
и - i,
ы - y,
й - j,
к - k,
л - l,
м - m,
н - n,
о - o,
п - p,
р - r,
с - s,
т - t,
у - u,
ф - f,
х - ch,
ц - c,
ч - č,
ш - š,
щ - šč,
ю - ju,
я - ja,

Pre sprehľadnenie bolo pre Holosy ďalej použité priradenie:

дё - ďo,
тё - ťo,
нё - ňo,
лё - ľo,
дя - ďa,
тя - ťa,
ня - ňa,
ля - ľa,
дю - ďu,
тю - ťu,
ню - ňu,
лю - ľu,
дь - ď,
ть - ť,
нь - ň,
ль - ľ,

Na ukážku bola transliterácia použitá na zaujímavom a aktuálnom článku o vianočných zvykoch v rusínskom prostredí - Svjatyj Večur pid Dukľov. Prepínanie medzi obidvomi je možné prostredníctvom tlačidiel:

->> азбука <<- ->> latinka <<-

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.