Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3463' OR uid > 0) AND sid = '88612ee0c6a79b6b1e73c6a3bb527196' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Spolupráca pri príprave a prevádzkovaní novej verzie webových stránok Společnosti přátel Podkarpatské Rusi | Holosy

Spolupráca pri príprave a prevádzkovaní novej verzie webových stránok Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

V Českej republike už viac ako 20 rokov pôsobí Společnost přátel Podkarpatské Rusi (SPPR). Pôvodným názvom nadväzuje na podobnú organizáciu pôsobiacu v ČSR pred druhou svetovou vojnou. Společnost přátel Podkarpatské Rusi vyvíja kultúrnu, vzdelávaciu a edičnú činnosť, podporuje poznávacie a turistické zajázdy do regiónov obývaných Rusínmi, aktívne spolupracuje s organizáciami rusínskych národnostných menšín v SR, Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku a Čiernej Hore, Chorvátsku a v USA a Kanade. Sústreďuje dokumenty, fotografie a vecné predmety z histórie Rusínov. Vydáva tiež časopis Podkarpatská Rus - časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi.
V uplynulých mesiacoch došlo k dohode medzi administrátorom projektu Holosy.sk a zástupcom SPPR pani D. Březinovou na spolupráci pri príprave a prevádzkovaní novej verzie webových stránok Společnosti, ktoré sú dostupné pod adresou www.podkarpatskarus.cz. Nová verzia stránok bola pripravená bez nároku na honorár, SPPR znáša len nevyhnutné prevádzkové náklady. Rovnako je dostupná Facebook stránka SPPR.

У Чеській републіцї уж веце

У Чеській републіцї уж веце як 20 років дїйствує Сполочность пряителїв Підкарпатьской Руси - Společnost přátel Podkarpatské Rusi (SPPR). Оріґіналнов назвов навязує на подобну орґанізацію дїйствуючу в ЧСР перед другов світовов войнов. Сполочность приятелїв Підкарпатьской Руси вывивать културну, едукачну і едічну дїяльность, підпорує познавачі і турістічны заязды до реґіонів обываных Русинами, актівно сполупрацує з орґанізаціями русиньскых націоналных меншын в СР, Мадярьску, Українї, Польску, Сербії, Хорватьску і в США і Канадї. Концентрує документы, фотоґрафії і річовы предметы з історії Русинів. Выдавать тыж часопис  Podkarpatská Rus - časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi.
В остатнїх місяцях дішло к догодї міджі адміністратором проєкту  Holosy.sk і представителём SPPR панї Д. Бржезіновов на сполупрацї при рыхтованю і експлоатації новой верзії вебовых сторінок общества, котры суть доступны на адресї www.podkarpatskarus.cz. Нова верзія сторінок была приправена без гонорару, SPPR несе лем необхідны експлоатачны наклады. Так само є доступна і Фейсбук сторінка SPPR.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

26. august 2019


Юліаньскый календарь:

13. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.