Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom - V Viflejemi novina

Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom vydal pri príležitosti 10. výročia založenia zboru CD, na ktorom sa nachádza aj nápev V Viflejemi novina

 

1. V Viflejemi novina, Ďiva Syna zrodila,
porodila v blahodati neporočna Ďiva Mati Marija.

2. Položila na siňi, v Viflejemskoj jaskyňi,
Josif Ďivu potišaje, povivati pomahaje Mariji.

3. Slava Boža i chvala u vertepi nastala,
z neba anhely zľitajut, z Synom Božim proslavľajut Mariju.

4. Sered temnoji noči, ďivne svitlo bije v oči,
jasna zorja zasvitila, de Ďiťatko porodila Marija.

5. Nedaleko pastyrji pasli stado v doliňi,
do vertepa pribihajut, i z Ďiťatkom tut vitajut Mariju.

6. Na koľina padajut, podarunki skladajut,
čto ubohyj dati može, žertvujeme Ďiťa Bože Mariji.

7. Šče prichoďat tri cari, ot vostoku zvizdari,
dľa Isusa stavľat ščiro, ladan zoloto i miro Mariji.

8.I my tože pospišme, Bohu dary prinesme
U pokori pribihajme, s Synom Božim vse blahajme Mariju.

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

23. maj 2019


Юліаньскый календарь:

10.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.