Socialná spolupráca(Networking)-základnij stupeň k národnij autonomii

Ciľom može byti vytvoriňa jednoti a spolupraci medži rusynskimi organizacijami.

Že to može biti išči horše:

http://aktualne.centrum.sk/domov/regiony/clanek.phtml?id=1188049

Reálne návrhy na rozvoj oblasti:Budovať len malé ubytovacie zariadenia na rodinnej báze. Treba sa vrátiť k tradíciám a rozvíjať remeselnú výrobu. K propagacii a podpore regionu založiť kompetentnú organizaciu.

"Kvalifikovaný riadiaci tím: Je jasné, že problémy miestnych partnerstiev sú zriedkakedy jednoznačné a môžu byť pre riadiace tímy veľmi obtiažne. Efektívne fungujúci tím zhromaždí a objasní dôležité informácie, pripraví technickú časť stratégie, koordinuje činnosti, riadi financie, zdieľa informácie s partnermi, sleduje pokrok a zverejňuje výsledky. Všetky uvedené činnosti si vyžadujú skupinu kvalifikovaných, šikovných a skúsených manažérov a pracovníkov rozvoja. Musí existovať priestor pre prácu v kontexte viacerých inštitúcií, pre riešenie komplexných miestnych problémov, riadenie rôzne kvalifikovaných tímov a pre riešenie politiky na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Požiadavky musia byť náročné, ale skúsenosti vravia, že ľudia takého formátu existujú aj v najnepriaznivejších situáciách. Avšak aj v prípade, že takýto tím existuje, je nevyhnutné dohliadať na vzťahy tohto tímu s tými, ktorých záujmy obhajuje. Väčších účastníkov zastupuje rada alebo iný podobný orgán. Dobré pracovné vzťahy medzi riadiacim tímom a členmi rady je kľúčom k úspechu. Najdôležitejšieje na začiatku vymedziť úlohy a povinnosti rady aj riadiaceho tímu."

Zdroj: Manuály z EU ( vedia po vlastných zkúsenostiach, že menšiny vzdialené od centier sú najviac ohrozené nezamestnanosťou):

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=52&policyArea=81&subCat...

a: http://www.nettrain.org/products/Czech_material.pdf

Príklad zos emigranťiv : http://www.c-rs.org/Garden/r-elite.jpg

http://www.molody-rusyny.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=164

Práva menšin v EU (my na rozdiel od Ukrajiny a moldavska už možeme usilovať o autonomiu podľa platných zákonov EU):

http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/link-dossier/nrodnostn...

Vysoký komisár OBSE pre menšiny: http://www.osce.org/hcnm/

RT - Ruthenian na mape jazykov Europy (vysvetľuje uzkostlivé sledovanie rusínského a ukrajinského hnutia -Lemkov maju spočítaných a štátné orgány si ich natáčajú pri folklorných akciách):

http://www.eblul.org/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemi...

 

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

25. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

12.áпріль 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.