Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

V

vajčak žrebec
vakovka
( ваковка )
omietka
vakuvati
( вакувати )
omietať
vaľbija valov na kŕmenie zvierat, položený na zemi, väčšinou pre ošípané
valov žľab na napájanie dobytka (maď. váló)
valušnyj schopný
vandlyk vandlík
vanta skala
var šťava z kyslej kapusty
varoš mesto
varštab drevený ponk
varyška drevená lopatka na miešanie pri varení
večurky večerné priadky
večurňa večemá pobožnosť
veľbľud ťava
velič ( велич ) niečo veľmi veľké
velikdeň, paska Veľká noc
ver (вер) hore na niečom, zvyčajne v spojitosti s pozemkami, chotármi, pasienkami... (вер берега сут)
verabože veru, skutočne, naozaj
Verabože, čara im prešov domiv až po pivnoči!
vercajk (верцайґ) akékoľvek pracovné náradie ( Stráňany )
verjch vrch
vernuty vrátiť
vertilnik had (všeobecne)
vička viečka
vidro vedro
vily (вилы) vidly
viľcha (вільха) jelša
viľhiť (вильгить) vlhkosť
vin on
Vin za ňič nemože, ale ona venovata
vinčaňa sobášny akt, sobáš
Molody už idut do vinčaňa
viničky ríbezle
vinkeľ trojuholníkové pravítko s pravým uhlom
vinuvatyj (вінуватый) vinník, vinný
virgatí prudko mykať niektorou časťou tela obyč. nohou
vitor vietor
vіvcja ( вівця ) ovca
vjedno (вєдно) spolu ( Bukovce )
vloni vlani, minulý rok
voločіti
( волочіти )
vláčiť
volosja / volosy
vlasy
vorhy pery
vorobeľ vrabec
vorona
( ворона )
vrana
vorota vráta na stodole
vorožyľa (ворожыля) veštica
vorožyti čarovať, uriekať, zariekať
voskresenije 1. náboženský sviatok (sobota pred Veľkonočnou nedeľou)
2. vzkriesenie z mŕtvych
vo(a)styrka veverička
vovk vlk
voz sobi vezmi si
vse vždy
vuľcha jelša
vydrižňati sja vyškierať sa, vysmievať sa niekomu
Ďiti sa mu vydrížňavut,
vydumnik vymyselník
vydumovati vymýšľať
vyhľad okno
vyjavyty (выявити) prezradiť ( Bukovce )
vykešeň voľný deň (sviatok)
vylka vidlička
vypritij intertrigo (lekársky , prudký zápal kože vyvolaný sparením a trením kože )
vysmandita vychudnutá
vystaty (выстати) vytrpieť ( Bukovce )
Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.