Rusínska zábava v Košiciach

„Rusínska zábava v Košiciach sa za krátky čas stala tradičným podujatím s vysokou návštevnosťou a sme radi, že našla podporu u mladých ľudí nielen rusínskeho pôvodu,“ hovorí organizátor Marek Sekerák.

5.Rusínska zábava v Košiciach má za úlohu zblížiť mladú generáciu Rusínov ich sympatizantov a všetkých ktorým je folklór a tanec blízky. Rusínska zábava, ktorá ma charakter plesu sa uskutoční v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej 7 dňa 13.októbra 2011. Celým večerom nás pri tanci a speve bude sprevádzať hudobná skupina PROBLEM z Bardejova, ktorá otvorí zábavu o 19-tej hodine.

 

Vstupenky sú v predpredaji za 13 eur do 7.10.2011

Info a vstupenky:
Mário Sekerák
0918 779 802
rusinska.zabava@gmail.com

http://www.molody-rusyny.sk/

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

22. maj 2019


Юліаньскый календарь:

9.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.