Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3630' OR uid > 0) AND sid = '1f13e104a433060af8b7e7665c192622' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Puščaňa pripomínajú začiatok Veľkého Pôstu | Holosy

Puščaňa pripomínajú začiatok Veľkého Pôstu

Fašiangy alebo Masopust sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou trvajúcim od od Troch kráľov až do začiatku pôstu. Ide o výrazný všeľudový sviatok hodovania, pitia, veselosti a zábavy, populárny takmer vo všetkých regiónoch Slovenska, Čiech a Moravy. Zaujímavosťou je, že u Rusínov severovýchodného Slovenska a Podkarpatska sa toto obdobie karnevalovým spôsobom takmer vôbec neslávilo. Výnimku tvorili rusínske obce v oblasti Spiša. Burlivá bola hlavne posledná nedeľa masopustného obdobia (tzv. syropustná nediľa) nazývaná Puščaňa (Пущаня).

Tradícia Puščaňa je až do dnešných dní udržiavaná v obci Kamienka, kde sa každoročne organizuje pri tejto príležitosti kultúrny program.
Z tejto obce pochádza aj známa rusínska pieseň - Puščaňa, Puščaňa:
Puščaňa, puščaňa, puščaňovŷ časŷ,
pojily sme salo, zjidžme і kobasŷ.
Puščaňa, puščaňa, každa svoho puščať,
ja svoho ne pušču, naj dopče kapustu...
Pieseň bola aj súčasťou výberovej nahrávky OĽUNu nazvanej Rusínske Piesne Spiša, Šariša a Zemplína.
Zaujímavosťou tiež je, že v rímskokatolíckej či evanjelickej cirkvi je začiatkom pôstu Popolcová streda, ktorá pripadla na 10.2. Pre časť gréckokatolíckych veriacich sa pôstne obdobie - Svätá štyridsiatnica začalo už v tento pondelok 8.2. Časť gréckokatolíckych a pravoslávny veriaci začnú pôst v pondelok 14. marca. Začiatok závisi od používaného gregoriánskeho resp. juliánskeho kalendára. Do 40 dní pôstu počítajú gréckokatolícki a pravoslávny veriaci aj soboty a nedele, rímskokatolíci nedele nepočítajú.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.