Popkultúra Rusínov (2. časť) – rusínsky film a rusínskí filmári

Bohužiaľ, čo sa týka kinematografie, nie je možné hovoriť o rusínskej národnej tvorbe. Je však možné diskutovať o filmoch dotýkajúcich sa nejakým spôsobom Rusínov. V takomto prípade prehľad môžeme začať nemým filmom českého režiséra Karla Justa z roku 1923 nazvanom Korjatovič. Český filmári vyprodukovali niekoľko filmov, ktoré Rusínov buď priamo zobrazujú alebo sa ich nejakým spôsobom dotýkajú. Ide o filmy Hordubolove (Martin Frič, 1937), Jakub (Jana Ševčíková, 1992), Golet v udoli (Zdeno Dostál, 1996) a Díky za každé nové ráno (Milan Šteindler, 1997).
Film Hanele (Karel Kachyňa, 1999) je dramatizáciou novely O smutných očiach Hany Karadžičovej českého spisovateľa Ivana Olbrachta. Dej filmu je situovaný do oblasti Podkarpatskej Rusi 30.rokov minulého storočia, kde autor v tom čase žil a čerpal námety pre svoje poviedky. V českej kinematografii nájdeme aj ďalšie filmy, ktoré boli natočené podľa poviedok I. Olbrachta - Marijka - Nevernice (Vladislav Vančura, 1934), Nikola Šuhaj loupežnik (Miroslav Krnanský, 1947) a Balada pro Banditu (Vladimír Sis, 1978).
Azda najpopulárnejším filmom o Rusínoch na Podkarpatskej Rusi je dielo sovietskeho režiséra Sergeja Paradžanova Tiene zabudnutých predkov z roku 1964, ktoré patrí k hlavným dielam sovietskej poetickej kinematografie.
Dokumentárne filmy dotýkajúce sa Rusínov majú veľmi dlhu históriu začínajúcu filmom Po horách, po dolách (Karel Plicka, 1929) a Zem spieva ( Karel Plicka, 1933). V roku 1990 bol nakrútený dokument Tam, kde Beskidy (Miroslav Smolak a M. Kučera, 1990). V 90. rokoch nasledovali ďalšie, vrátane Carpati: 50 Miles, 50 Years (Yale Strom, 1996), dokumente o Židoch a Rómoch na Podkarpatskej Rusi a Ladomírské morytáty a legendy (Peter Kerekeš, 1998), ktorý zachytáva životné peripetie obyvateľov dediny Ladomírova.
Podobne krakovské štúdio poľskej televízie vyprodukovalo dokumentárny seriál Vatra 86 - Bortne, ktorý sa zameriava na vykreslenie Lemkov v Poľsku. V roku 2001 za spolupráce českej, slovenskej a ukrajinskej televízie vznikol dokumentárny film o hudbe Rusínov pod názvom Písně Polonin (Zdeněk Flídr, 2001) a v tom istom roku Grzegorz Siedlecki predstavil životopisný film o živote lemkovského naivného maliara Nikifora - Czlowiek zwany Nikiforem (Grzegorz Siedlecki, 2001).
Ďalej by sme mohli uviesť informácie o filmoch, ktorých autormi boli Rusíni. Andy Warhol nakrútil množstvo experimentálnych filmov. Myslím však, že dôležitejšie než jeho vlastné filmy sú pre prehľad rusínskej kinematografie, dokumenty vykresľujúce vplyv fenoménu Andy Warhol na život a kultúru Rusínov. Medzi tieto dokumenty patria: 15 Minút slávy Andyho Warhola (Joe Keselica, 1994), The Warhol Nation (Tom Trier, 1999), Absolut Warhola (Stanislaw Mucha, 2001) a I am from Nowhere (Georg Misch, 2002). Vo filmoch si nie je možné nepovšimnúť si kultúrne schizofréniu Rusínov, keď vystupujúci Rusíni sa na jednej strane hrdo hlásia k popularite Andy Warhola, ale na druhej strane tvrdo odmietajú jeho homosexualitu, dokonca sa objavuje konštrukcia, že Warhol bol ženatý...
Ďalšou oblasťou sú hollywoodské filmy s obsahom, ktorý sa viac alebo menej dotýka Rusínov. Najvýznamnejším z nich je film Lovec jeleňov (Michael Cimino, 1978), drsný film z obdobia vietnamskej vojny. V príbehu je na pozadí vykreslená prvá a druhá generácia amerických Rusínov žijúca neďaleko Pittsburghu. Jednou z hlavných scén je typická pravoslávna svadba podľa rusínskych tradícii. Ďalším filmom je Správna hra (Michael Chapman, 1983) natočená v Johnstowne v Pennsylvánií. Opäť ide o film, kde sú na pozadí hlavného námetu zobrazené osudy potomkov východoeurópskych emigrantov. Posledným filmom, ktorý spomeniem je Elvira's Haunted Hills (Sam Irvin, 2001). Ide o satiru na hororové filmy a odohráva sa v roku 1851 v Karpatoch. Spomenúť môžeme aj hollywoodský trhák Spiderman (Sam Raimi, 2002), kde bol spoluscenáristom Rusín, Steve Ditko.
Azda jediným rusínskym režisérom, ktorý sa k svojim rusínskym koreňom sa autor verejne prihlásil a je dnes aktívny je Juraj Jakubisko. V roku 2001 bol vyhlásený za najlepšieho slovenského režiséra všetkých čias a jeho Tisícročná včela patrí medzi najpopulárnejšie slovenské filmy vôbec. Z pohľadu rusínskej kultúry je zaujímavý jeho dvadsať minútový film Farebné kamienky, uvedený premierovo v Slovenskej televízii v roku 2002. Film bol predstavený v rámci projektu prezentácie menšín na Slovensku aj v ďalších krajinách EU. Ide o veľmi významný počin v rusínskej kultúre, pretože ide o prvý významnejší film, v ktorom sa problematike Rusínov venuje autor, ktorý je sám Rusínom. V rozhovoroch, ktoré autor poskytoval pri príležitosti premiéry filmu neustále pripomínal svoju etnickú príslušnosť. Uvádzal, že film je aj hľadaním jeho vlastných koreňov. Farebné kamienky sú skúmaním rusínskej identity, znakov, ktoré ich odlišujú od ich susedov. Zobrazované sú rusínske tradície a pevné spojenie Rusínov s vierou. Hoci väčšina Rusínov, ktorých Jakubisko vo svojom dokumente stretol sú obyčajný dedinčania, všimol si aj moderné črty v rusínskej kultúre, ako je Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove a Múzeum Andy Warhola v Medzilaborciach. Ako si však všimol denník SME mladý Rusíni a ich pohľad v dokumente absentujú. Podobne problémy, ktoré Rusínov tlačia - nezamestnanosť, nedostatok prostriedkov, nezhody s ukrajinskými organizáciami - sa v dokumente neobjavujú. Zobrazovanie Rusínov je silne idealizované. Bez ohľadu na spomínané nedostatky, je film dôležitý nielen kvôli autorovmu príspevku ku kultúre Rusínov ale aj kvôli tomu, že jeho prostredníctvom je rusínska menšina prezentovaná v ďalších krajinách EU. Jurajovi Jakubiskovi a jeho tvorbe by mala byť venovaná väčšia pozornosť rusínskymi médiami. Ide o osobnosť, ktorá by si zaslúžila miesto v popkultúre Rusínov, ale aby sa tak stalo, musí mu byť venovaná väčšia pozornosť samotnými Rusínmi.
Ďalším rusínskym režisérom, ktorého práca si zaslúži pozornosť je Andrzej Kopcza, Lemko z Poľska, ktorý nakrútil film Akcja Wisla.

(voľný, skrátený preklad článku B.J. Pozuna Rusyn Film and Rusyn Filmmakers Creating a Rusyn Pop Culture (Part 2) v Outpost Dispatch, Volume One, Issue One)

Vybornyj članok. Gratuluju.

Vybornyj članok. Gratuluju. Trebalo by ho opublikovati v Narodnych novinkach, v Rusini i v infoRusini. Ďakuju.

taktiež film Wino truskawkowe

taktiež film Wino truskawkowe - jahodové víno , poľský film v hlavných úlohách so Zuzanou Fialovou a J. Macháčkom je taktiež o lemkoch ... avšak celý v poľštine Smile

choťiv by jem sa oprosity, či

choťiv by jem sa oprosity, či sa dasť dakde popozeraty abo sťahnuty film Farebné Kamienky ? ďakuju

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.