Aleksander Pavlovič - Hory! Hory zeleneňky... - nepublikovanyj stišok

Stišok Hory zeleneňky napisav A. Pavlovič jak študent teologiji v Trnavi v 1847 roci. Mav tohdy 26 rokiv.Tam počav pisati veršy po rusiňsky na makovickim dijalekti.
Molodyj Aleksander iši nepisav azbukov, bo neznav, ale latinkov - v 1845 roci.
U verši Hory! Hory zeleneňky...opisav doľu samoho sebe jak siroty, koli v rannim ditiňstvi strativ otcja a zanedovho i mamu.

 

Hory! Hory zeleneňky...

 

Hory! Hory zeleneňky už vas ne vidati,
Pid kotryma rodila ňa preľubezna mati.
Začverkoče ptašeňatko jak vyletit z hnizda,
Jak už vidit, že zahasla joho žyťa zvizda.
Prehorečno začverkoče na vysokim buku,
A tam sobi pripominat maminu nauku.
Tak opuščene ptašatko letit v javorinu,
Dumat sobi ačej najde tam daku rodinu.
Ale dar'mo, bo choč bylo tam ptašat ne malo,
No tam každe v materiňskim hnizdi spočivalo.
Ne znalo už što robiti z žaľu velikoho,
De sobi mat pohledati pritulku dakoho.
Každe ptaša v svojim hnizdi mamu, ňaňa maje,
A mi, Bože dobrotlivyj, obojich ne staje.
Jak bym ne mal sja smutiti - revno ne plakati,
Ne mam ňaňa, nemam mamy i ne budu mati.
Ledve-m počal ščebotati kolo ňaňa moho,
Už ho bere smerť okrutna do hrobu temnoho.
Chotila ňa kus tišyti - ochabila mamu,
Neodovha vykopala pro ňu smutnu jamu.
O zemľo, zemľo, všytkych ľudej mati,
Što do ťa posijut zvyklas' navertati.
Do tebe ňaňička, mamu pochovali,
Pak lem dobry ľude mene vychovali.
Ja dumal, že ňaňa i mamičku verneš,
Moho sercja smutok na radosť oberneš.
Tak ja myslil, dumal, zo slabym rozumom,
Jak zvykli dumati diti zo slabym umom.
Ja lem na jar' vidil, že už kviťa schodit,
Hroby ňaňa, mamy, už berest cholodit.
Už hroby prikryla zeleneňka trava,
I pozlatila jich žovteňka pupava.
Tohdy proniknul svit, žaľ, smutok horečnyj,
Bom stratil rodičiv na viky vičny.

Trnava, 1847

Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

18. oktober 2018


Юліаньскый календарь:

5. oктóбер 2018

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.