Historické mapy území osídlených karpatskými Rusínmi

Mapa obcí s viac ako 10 % obyvateľov rusínskej národnosti podľa výsledkov sčítania obyvateľov v rokoch 1930, 2001 a 2011.

Mapy sú sprístupnené prostredníctvom Google Maps. Plná mapka sa zobrazí po kliknutí na obrázok.
Viac infa tiež v článku - Mapa rusínskych sel na území Slovenska - aktualizácia na základe výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2011 – najväčšími rusínskymi centrami sú Medzilaborce, Humenné a Svidník


Mapa územia osidleného karpatskými Rusínmi v roku 1920

(mapový podklad copyright © by Paul R. Magocsi)

Mapa územia osidleného karpatskými Rusínmi v roku 1910

(mapový podklad copyright © by Paul R. Magocsi)

Mapy sú sprístupnené prostredníctvom aplikácie Zoomify. Na prezeranie musíte mať vo svojom prehliadači povolený JavaScript a nainštalovaný Macromedia Flash Player, ktorý si můžete stiahnuť tu.
Viac infa tiež v článku -
Historické mapy území osídlených karpatskými Rusínmi sprístupnené na Holosoch


Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

26. maj 2019


Юліаньскый календарь:

13.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.