Obsah rubriky

Vysielanie Slovenského rozhlasu v rusínskom a ukrajinskom jazyku patrilo a ešte vždy patrí k dôležitým zdrojom informácii a osvety Rusínov. Vysielanie je zabezpečované vysielačmi, ktoré pokrývajú signálom väčšinu obcí, kde rusínske obyvateľstvo žije. Chválihodným je ďalší krok Slovenského rozhlasu, ktorý časť z relácií sprístupňuje prostredníctvom zvukového archívu a relácie si tak môžu vypočuť aj ďalší poslucháči. Príspevky v tejto rubrike podrobnejšie informujú o reláciach dostupných v zvukovom archíve Slovenského rozhlasu. Relácie si môžete vypočuť pohodlne priamo na Holosoch prostredníctvm odkazu v prehrávači prelinkovaného do zvukového archívu Slovenského rozhlasu.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.