Obsah rubriky

A.Markuš vo svojej príspevku o Rusínoch, publikovanom v roku 1936, napísal, že Rusín je náchylný k mudrovaniu, filozofovaniu a sú v ňom silne zakorenené náboženské city. Rubrika Ľudia je o Rusínoch, ktorí tieto predpoklady úspešne rozvinuli a presadili sa. Nepôjde len životopisné údaje významných národných buditeľov minulých storočí, ale aj o príbehy súčasníkov, ktorí nemusia byť priamo národnými buditeľmi, ale svojimi aktivitami vytvárajú pozitívny obraz o kraji, v ktorom sa narodili.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

26. jun 2019


Юліаньскый календарь:

13.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.