Obsah rubriky

Rusíni obývajú kraj geomorfolgicky označovaný ako Východne Karpaty. V čase rozmachu turizmu v bývalom Československu turista zriedkavo zablúdil do nevysokých hôr, hustých, tmavých lesov a úzkych nepriepustných roklín. Uprednostňované boli krajinársky atraktívnejšie územia. Dnes, keď je veľký záujem o nové, turisticky nie tak silne obliehané územia, sa územie Východných Karpát stáva stále viac navštevovanou oblasťou. V rubrike Kraj a príroda sa objavia informácie o zaujímavých turistických cieľoch vo Východných Karpatoch. Nepôjde len o opis a fotografie drevných cerkvi, ale aj o tipy na zaujímavé turistické trasy, výstupy a opis turisticky zaujímavých sídiel.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.