Obsah rubriky

Kraj, kde Rusíni žijú bol po stáročia krajom vzdialeným centrám štátnych útvarov a to na ktorúkoľvek svetovú stranu. Cesta sem bola dlhá a náročná, úrady často na túto oblasť akoby zabúdali. Mnohí obyvatelia tohto, od svetových udalosti vzdialeného kraja, dlhé roky nestretli nikoho okrem susedov z rodného sela, prípadne obyvateľov dedín v najbližšom okolí. Samozrejme, dnes je už tomu inak, ale dlhoročná izolovanosť rozvinula svojrázne zvyky a obyčaje, ktoré si Rusíni predávali z generácia na generáciu a ktoré dnes môžeme považovať za jednu z najväčších devíz tohto kraja. V rámci rubriky Zvyky a obyčaje budú zverejňované príspevky dotýkajúcej sa práve tejto, veľmi významnej, časti identity karpatských Rusínov. Čerpať budem z nie je veľmi popularizovaných, ale aj napriek tomu, veľmi cenných prác etnografov, ktorý sa problematike venovali v rámci svojej vedeckej práce. Pôjde o voľnú interpretáciu, cieľom nie je vedecká exaktnosť, ale priblíženie zvykov a obyčají širokej laickej verejnosti.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.