Memorandum amerických Rusínov štátnemu sekretárovi Spojených štátov amerických: Ukrajina – porušovateľ Európskej charty pre ľudské práva

Od svojho vzniku, ako nezávislého postkomunistického štátu v roku 1991, Ukrajina vyvíjala úsilie o zavedenie demokratického systému do štátnej správy, slobodnú trhovú ekonomiku a o zahraničnú politiku zameranú na integráciu so zvyškom Európy, predovšetkým s Európskou úniou. Jedným z ukazovateľov vzťahu Ukrajiny k demokratickým hodnotám je jej politika voči občanom iným, než etnickým Ukrajincom, teda k národnostiam.

Dôležitým aspektom „národnostnej politiky“ bolo a zostáva postavenie ukrajinského jazyka. Prvá Ústava nezávislej Ukrajiny, prijatá v roku 1996, zadeklarovala ukrajinský jazyk ako jazyk štátny. Toto rozhodnutie vyvolalo určitú nespokojnosť miliónov občanov Ukrajiny, ktorí naďalej používajú ruštinu ako primárny prostriedok komunikácie. Súčasne s tým zástancovia postavenia ukrajinského jazyka ako štátneho pociťujú, že ukrajinskému jazyku sa nepodarilo zdolať pozíciu druhoradého jazyka (v porovnaní s ruským jazykom), ktorú historicky tento jazyk zastával v mnohých oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

V snahe prekonať tento spor ohľadne otázky dvoch základných jazykov krajiny (ukrajinského a ruského), Verchovna Rada Ukrajiny (Ukrajinský parlament, poznámka prekladateľa) prijala dňa 3. júla 2012 návrh zákona „O zásadách štátnej jazykovej politiky“, ktorý bol dňa 8. augusta 2012 podpísaný prezidentom Viktorom Janukovyčom ako Zákon Ukrajiny (No. 5029-VI). Zákon určil spôsoby, ako podporiť rozvoj druhého základného jazyka v štáte – ruského, ale taktiež 17 „regionálnych“ jazykov, používaných občanmi Ukrajiny rôzneho etnokultúrneho a etnoligvistického pôvodu. K zákonu bol pridaný zoznam týchto 17 jazykov, medzi ktorými bol aj rusínsky jazyk.

V reakcii na kritiku, predovšetkým zo strany síl dotknutých postavením ukrajinského jazyka, prezident Janukovyč zvolal „pracovnú skupinu“ expertov s cieľom vypracovať zmeny nedávno prijatého zákona. „Pracovná skupina“ plánuje predložiť podstatne revidovaný text s navrhovanými zmenami, očakávajúc, že parlament ho príjme prepracovaný v zhode s ich odporučeniami na znenie zákona.
Medzi odporučeniami pracovnej skupiny je aj odstránenie jedného z regionálnych jazykov z tohto zoznamu. Týmto jazykom je rusínsky jazyk. Ako vyplýva z vysvetlení niektorých členov „pracovnej skupiny“, rusínsky jazyk nie je samostatným jazykom, ale len dialektom ukrajinčiny.

My, dole podpísaní predstavitelia siedmich najväčších organizácií Karpatských Rusínov v USA a Kanade, spolucítiac s karpatorusínskymi organizáciami Ukrajiny, vyslovujeme dôrazný protest proti akýmkoľvek pokusom odstránenia rusínskeho jazyka z legálne schváleného zoznamu regionálnych jazykov. Takýto akt je flagrantným porušením Európskej charty pre ľudské práva, ktorú Ukrajina podpísala.
Rusínsky jazyk a rusínska národnosť sú oficiálne uznané v susedných štátoch Ukrajiny, v členských štátoch Európskej únie (v Poľsku, na Slovensku, v Rumunsku a Maďarsku), a taktiež v Srbsku a Chorvátsku, kde taktiež žije karpatorusínska komunita. Rusínsky jazyk bol kodifikovaný, učí sa v školách a používa sa v kultúrno-spoločenskom živote vyššie uvedených krajín. Iba Ukrajina odmieta uznať Karpatských Rusínov ako samostatnú národnosť a rusínsky jazyk ako samostatný jazyk.

My, dole podpísaní, celým srdcom podporujeme úsilie Ukrajiny zamerané na ochranu a posilnenie postavenia ukrajinského jazyka, ako by to malo byť v krajine, kde je tento jazyk štátnym jazykom. Avšak toto by sa nemalo vykonávať na úkor jazykov, ktorými hovoria občania Ukrajiny, ktorí nie sú pôvodom etnickými Ukrajincami. Rozhodnutie o odstránení rusínskeho jazyka zo zoznamu jazykov na základe toho, že je len „dialektom“ ukrajinčiny, je nielen politicky predpojaté, ale je to aj neobhájiteľné z vedeckého hľadiska. Viete si dnes predstaviť „vedecké“ argumenty nemeckých vedcov XIX. storočia, ktorí vášnivo „dokazovali“ Luxemburčanom, že ich oficiálne uznaný jazyk nie je nič viac, než dialekt nemčiny. Podobne v Bulharsku znejú mnohé hlasy autorít, ktoré tvrdohlavo vyhlasujú, že macedónsky jazyk, oficiálny jazyk Macedónska, je dialektom bulharčiny. Zo všetkých národov práve Ukrajincom – a predovšetkým zástancom vlastného jazyka – by malo byť zbytočné pripomínať, že v XIX. storočí bol v Ruskom impériu ukrajinský jazyk prenasledovaný a zakazovaný cárskou mocou práve na základe presvedčenia úradníkov a šovinisticky zmýšľajúcich vedcov, že „maloruské hovorenie“ nie je ničím iným, než dialektom ruštiny.

Pre politických, občianskych a kultúrnych aktivistov z krajín s dlhou tradíciou štátnosti (USA, Veľká Británia, Francúzsko atď.) je často ťažké pochopiť dôležitosť jazyka pre národ. Avšak v Európe žijú aj národy, ktoré štát nemajú – Katalánci, Welšania, Baskovia, Karpatskí Rusíni, pre ktorých je ľahké porozumieť tomuto bolestivému problému. Rodný „materinský“ jazyk je jadrom a podstatou ich národnej identity.

Podporujeme smerovanie Ukrajiny k európskej integrácii, ale taktiež vyhlasujeme, že to nie je možné pri porušovaní základných ľudských práv a síce práva na vlastný jazyk a na identitu občanov Ukrajiny karpatorusínskej národnosti.

Carpatho-Rusyn Consortium of North America
Carpatho-Rusyn Research Center, Inc. – New York, New York
Rusyn Association of North America – Kitchener, Ontario
Carpatho-Rusyn Society, Inc. – Pittsburgh, Pennsylvania
Rusyn-Saskatchewan Ruthenian Association – Saskatoon, Saskatchewan
Rusin Association – Minneapolis, Minnesota
World Academy of Culture – Toronto, Ontario
Lemko Association, Inc. – Higganum, Connecticut

8. marca 2013

Preklad: Peter Medviď

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

26. maj 2019


Юліаньскый календарь:

13.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.