Historické mapy území osídlených karpatskými Rusínmi sprístupnené na Holosoch

Popri Ľudovom slovníku Rusínov, Ľabdanici alebo Fotogalérií je na Holosoch dostupný interaktívny náhľad na historické mapy zachytávajúce územia obývané Rusínmi v prvej polovici minulého storočia. Prvá skupina máp zachytáva obdobie Rakúsko - Uhorska a maďarské pomenovanie obci, druhá zobrazuje región v období prvej Československej republiky, kedy bola Podkarpatská Rus regulárnou súčasťou Československej republiky.
Ako zdroj pre prehľadové mapy boli použité všeobecne používané mapy s vyznačeným karpatskorusínským osídlením, ktoré publikoval vo svojich prácach Paul R. Magocsi. Keďže zámerom bolo zobraziť osídlenie v období Rakúska - Uhorska, ale aj v medzivojnovom období prvej Československej republiky boli použité Magocsiho mapy, ktoré znázorňujú osídlenie v roku 1910 a v roku 1920. Ako detailné mapy boli použité staré maďarské župné mapy z roku 1910 a mapy vytvorené počas vojenského mapovania pre potreby poľskej a československej armády v 40. rokoch minulého storočia.
Prevažná časť Rusínov žila do roku 1918 v rakúsko - uhorskej monarchii. Ich počet bolo v 19. storočí len odhadovaný. Všetky štatistiky však spomínajú viac ako 400 000 uhorských Rusínov. Ruský etnograf S. Tomaševskij uvádzal v roku 1910, že 2, 5 % obyvateľov Uhorska sú Rusíni ( 423 159 uhorských Rusínov). Ako je viditeľné aj z prvej prehľadovej mapy, ich koncentrácia bola najvyššia v marmarošskej (46, 7 %), berežskej (48, 2%), ugočskej (40, 5%) a užskej (38, 2%) župe. V župách na území dnešnej Slovenskej republiky bolo ich rozšírenie nižšie - 11, 6 % v zemplínskej, 22, 5 % v šarišskej a 9, 4 % v spišskej župe.

 

V medzivojnovom období, ktoré zachycuje druhá prehľadová mapa, sa v rámci sčítania ľudu, ktoré prebehlo v roku 1921 hlásilo na území Podkarpatskej Rusi k tzv. karpatoruskej národnosti 372 884 obyvateľov, na Slovensku to bolo 85 628 obyvateľov.


Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.