Mapa územia osidleného karpatskými Rusínmi v roku 1920 - detail Lupkow ( 1:100 000) z roku 1938

 

Klad mapových listov
(mapový podklad
copyright © by Paul R. Magocsi)


Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

18. oktober 2018


Юліаньскый календарь:

5. oктóбер 2018

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.