InfoРусин - č. 11 | ročník VIII. | jún 2011

В чіслі 11/ 2011 Інфо Русина дочітате ся:

- Здравиме делеґатів і гостів 11-го Світового конґресу Русинів!

- Як Русины Словеньска резоновали в пропаґачной кампанії

- Юбілейне 5-те Світове форум русиньской молодежі
Молоды Русины – наше сокровіще

- Лаборецькы майовы дні в знаміні традіцій нашых предків

- Нова книжка з пера Ф. Данцака о Шашовій

- Іконы православных іконописців в Пряшові

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

26. jun 2019


Юліаньскый календарь:

13.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.