Herec Martin Mňahončák sa stal krstným otcom

Herec Martin Mňahončak sa stal krstným otcom. Prišiel zastúpiť svojho strýka významného rusínskeho podnikateľa a filantropa, Milana Mńahončaka. Strýko  Mňahončak sa totiž podieľal na vydaní knihy  - Malé dejiny Rusínov. Knihu pokrstil herec po rusínsky - poliali ju liečivou vodou a posypali barvinkom (zimozeleňom). Samotný krst knihy bol však len časťou programu - spoločenského večera spojeného s vystúpením 50 tanečníkov a hudobníkov umeleckého kolektívu PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor). Podujatie tak bolo aj veľkolepou prezentáciou rusínskej kultúry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informácia - kniha Malé dejiny Rusínov

 

RECENZIA: POP, Ivan: Malé dejiny Rusínov, Bratislava (ZIRS, 2010)
prof.Peter Švorc

Slovenskú i českú spoločnosť začali priťahovať dejiny Rusínov najmä po roku 1989. Súviselo to so zmenou spoločenských pomerov a s akceptovaním Rusínov  ako osobitného národa, ktorý sa začal po dlhom čase na Slovensku opäť hlásiť  o slovo. Záujem o Rusínov sa premietol do záujmu o literatúru zaoberajúcu sa  týmto obyvateľstvom a jeho osudmi. Kým v Čechách záujem siahal najmä na bývalú Podkarpatskú Rus, na Slovensku vari viac na územie severovýchodného Slovenska, kde žijú Rusíni ako susedia slovenského národa.

Ivan Pop, ktorého knihu  chceme predstaviť, patrí k historikom, čo dôverne poznajú dejiny Rusínov a  svoje poznanie sprostredkúvajú širšej verejnosti prístupným a zaujímavým  štýlom. Toto konštatovanie potvrdzuje aj jeho kniha pripravená na vydanie  Združením inteligencie Rusínov Slovenska s názvom Malé dejiny Rusínov.  Rozdelená je do 38 častí, v ktorých autor prechádza celými dejinami Rusínov,  ba začína už pravekom, a to charakteristikou územia, na ktorom žijú. Do  akejsi „prehistórie" Rusínov spadá aj druhá časť knihy, kde píše o príchode  Bielych Chorvátov medzi slovanské kmene osídlené na južných svahoch Karpát, od ktorých Rusíni odvodzujú svoj pôvod. Uvádza však  aj stanovisko slovenskej, maďarskej a ukrajinskej historiografie, ktoré  odmietajú autochtónnosť karpatských Chorvátov, a ako hovorí autor, aj  karpatských Rusínov, a spoločne im prisudzujú len úlohu kolonistov v čase  valašskej kolonizácie. Tieto názory však odmieta ako nepodložené dôkladným výskumom.

........

Ivan Pop ponúkol slovenskému čitateľovi stručné, ale prehľadné dejiny  Rusínov, ktoré ho dokážu zorientovať v základných momentoch ich histórie a  pomôžu pochopiť súčasné postavenie a snahy o plnohodnotné etablovanie sa ako  príslušníkov samostatného národa. Kniha je napísaná pútavo, dobre sa číta.

Zdroj:

www.rusyn.sk - http://www.rusin.sk/index.php?ID=5983&l=sk


Informácia PUĽS : PUĽS vznikol v roku 1955 v Prešove s cieľom pestovať a javiskovo stvárniť vokálno - hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V jeho troch zložkách - tanečnej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov.

Dramaturgia PUĽSu sa v prvom rade zameriava na tradície Rusínov žijúcich na Východnom Slovensku, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska, prekomponujúc ho do vyššej scénickej formy. Vo svojom repertoári má PUĽS aj tance z okolitých krajín. PUĽS je jedinečným telesom, čo je viditeľné na predstaveniach, v ktorých sa snúbi živelnosť hrdého naturelu s vycibreným citom pre poetiku. Koncerty Puľsu sú emotívne, myšlienkovo bohaté, divák má možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo pozitívnej energie.

Počas bohatej histórie sa v PUĽS vystriedalo viac ako 500 profesionálnych umelcov. Mnohí z nich vo svojej kariére pokračovali v iných telesách na Slovensku, alebo v zahraničí. Bývalí Puľsáci vedú amatérske súbory, alebo sa ako pedagógovia venujú výchove mladej umeleckej generácie.

PUĽS od svojho vzniku absolvoval viac ako desaťtisíc predstavení doma a desiatky zahraničných zájazdov. Tlieskali mu diváci v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách bývalého ZSSR


© Obsah dokumentu, nápady a schémy, sú majetkom spoločnosti Mega & Loman, s.r.o.

Dokument, ani jeho časť, nemôže byť použitý bez písomného súhlasu Mega & Loman, s.r.o..

уж єм зрушыв мою статю о

уж єм зрушыв мою статю о Мнягончакови, не знав єм о тых меґаломаньскых авторьскых правах. Перебачте. Няй Вам Ваш бізніс фунґує штонайлїпше і што найвеце люди купить тоту книжку бо Іван Поп барз інтересно пише.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.