Genealogіja

Dakotrych svojich predkіv pozname ale vekšyna z nich už je nam neznama. V hnešňij dobі može vecej zname o takzvanych celebrіtoch jak o svojim praďidovі.
Ťažko zistiti že jak sja zvali našy pra-prarodiče pered 500 rokamі ale dast sja dopatrati že chto byl naš predok pered 200-250 rokamі Jednou z metod genealogіji je skumaňa rodokmeňiv і totu metodu bym choťil laіcky popisati.
Na začatok treba ponavščіvľuvati svojich pribuznych abo ľudi što mohli poznati dakotroho z našych predkіv і pospisuvati šytky chosnuvateľny іnformacіji pro naše badaňa. Veľo starych ľudi znat z bisiduvaňa što bylo і 50 rokіv pered jich narodžіňom. Dalej možeme pochoditi po cintirjoch і zapisati roky narodžіňa і smerti.
Keď už toto šytko mame na rjaďі sut matrіky. Od roku 1895 sja dajut najti skoro šytky zaznamy o kreščіňach,manželstvach і umerťach v štatnych cіvіľnych matrikoch ale pristup ku zaznamom majut lem pribuzny hledanoj osoby.
Pered rokom 1895 sja veli cerkovny matriky kotry jednym razom služyli і na civiľny cіľi Toty matriky byli zoštatňeny і teperj sut uloženy v štatnych archіvoch za poplatok pristupny šytkym bo na nich už zakon o ochraňi osobnych dat neplatit. Cerkovny matriky byli nafіlmuvany na mіkrofіlm a na perezeraňa služat špecіaľny čitačky.Vekšyna z tych mіkrofіlmіv byla skopiruvana mormonami (Later-Day Saints (LDS) Church) v Spojenych Štatoch Americkych і toty fіlmy majut uloženy desj v jaskyňoch.
Na veliku raďisť mnohych toty fіlmy byli mormonami digitalizuvany і sut pristupny na іnterneťi.

http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=allCollections;r=1

Ku tomu žeby sme jich dobrі porozumіli potrebujeme znati paru cerkovnoslavjanskych,maďarskych і laťinskych termіňiv Rekomenduju sajt:
http://www.bmi.net/jjaso/
Vysľidky našoho skumaňa treba і dakde uložyti na to služat rozny programy. Pro Linux rekomenduju GRAMPS,
http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Main_Page
dokaže robiti vystupny grafy, tekstovy zostavy, dorachuvati odhaduvany datumy, kontroľuvati konzіstencіju dat іtd.
Pro Windows eksіstuje tyž množstvo genealogіckoho softveru ale nemam z nima osobny skusenosti, tak nebudu žaden menuval. Oprosy rad odpovіm v dіskusіji. Želam veľo uspіchіv v badaňu.

No ribjata, jak jem posmotril

No ribjata, jak jem posmotril na webi toty materialy, povim vam, ze taky presni sut i knihy v archivi v sebastovi kolo presova. Je to dobri , ze to mame na net i.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

17. jun 2019


Юліаньскый календарь:

4.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.