Fedor Vico - nielen rusínsky karikaturista

Fedor Vico patrí k uznávaným karikaturistom a jeho tvorba sa už objavila v mnohých periodikách. Významnou časťou jeho tvorby sú karikatúry tykajúce sa života Rusínov doplnené textom v rusínčine. Ďalej si môžete prečítať krátky profil F. Vica doplnený niekoľkými jeho karikatúrami.

Fedor Vico sa narodil 9. novembra 1944 v Šapinci. S karikatúrou začal už ako študent Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave. Najskôr publikoval v satirickom časopise Roháč. Pre tento časopis vytvoril karikatúru postavy Jánošika, ktorú dlhoročne realizoval pod názvom Dereš Fedora Vica. Seriál vyšiel knižne v roku 1969. Keďže sa v ňom nepriamo dotkol vtedajšej politickej situácie, kniha bola stiahnutá a autor dostal zákaz publikovať. Kreslení zbojníci sa potom z času na čas objavovali na rôznych miestach, ale pod pôvodným názvom sa vrátili do Roháča až v roku 1990. Po zániku Dereša vychádzal v časopisoch Aréna, Mosty a Bumerang.
V roku 1975 dostal povolenie publikovať, ale len v regionálnej tlači. Rozhodol sa pre týždenník Nové žitja, kde začal publikovať po rusínsky seriál "Il'ko Sova z Bajusova". Po páde komunistického režimu v roku 1989 pokračoval v publikovaní v rusínskych Narodnych novinkach. Seriál vyšiel neskôr aj knižne. Za svoje publikovanie bol ocenený cenou Slovenského literárneho fondu.
Jeho karikatúry sa objavili v mnohých domácich aj zahraničných publikáciách. Z denníkov môžeme spomenúť Lidové noviny v Českej republike,jeho postrehy sa objavili v slovenskom denníku SME a v Prešovskom večerníku. Fedor Vico už tradične organizuje v Prešove medzinárodnú súťaž kresleného humoru na tému pivo - Zlatý súdok. Je aktívnym členom Rusínskej obrody a Združenia inteligencie Rusínov.

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.