Люде

Нік Голоняк (Nick Holonyak) – Русин, котрый вынашов LED

Нік ГолонякКаждоденно ся стрічаме з малыма світелками - індікаторами ці на телевізорах, компютерах і далшых пристроях або і з великоплошнов імплементаціов LED – великы дісплеї, концовы і бырздовы світла автомобілів ітд.

LED (light-emitting diode, сленґово ледка) є світло емітуюча діода котру вынашов Америчан русиньского походжіня Нік Голоняк.

Нік Голоняк ся народив 3. новембра 1928 в містї Зеіґлер, Ілінойс, США. Ёго родиче были карпатьскы Русины. Выштудовав за електротехнічного інжінїра на універзітї в Ілінойс. В року 1960 створив першый полуводічовый ласер і першу LED в року 1962.

Andrej Savka – rusínský protifeudálny zbojník zo Stebníka

Bezpochyby najpopulárnejším slovenským romantickým hrdinom je Juraj Jánošik. K odkazu spravodlivého zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným dával sa hlásia aj Poliaci a so Slovákmi sa dokážu do krvi pohádať o jeho pôvode. Avšak historici, ktorí sa životom tejto národnej legendy zaoberajú tvrdia - ide len o mýtus. Jánošíkova družina okrádala necelé dva roky nič netušiacich pocestných. Najviac si nazbíjali, keď sa konali trhy, alebo vtedy, keď natrafili na zámožného človeka. Podľa nich skutky Juraja Jánošika nikdy nemali protifeudálny charakter. Takmer nikde v médiach sa však nespomínajú postavy, ktoré viedli skutočný odpor proti feudálnym poriadkom. Pre oblasť obývanu Rusínmi v slovensko - poľsko - ukrajinskom pohraničí bol takou postavou Andrej Savka, ktorý zbojníčil dlhé roky a stal sa vodcom drobných ľudových povstaní proti zemepánom a nakoniec bojoval s Bogdanom Chmelnickým v boji za sebaurčenie kozákov.

Nižňokomarnickyj šyndľar', kamiňjar' i kovaľ – Petro Jurčišyn Potišňak – čestnyj Rusnak i gazda

V našim karpatskim kraju bylo mnoho dobrych gazdiv midži našyma ďidami i praďidami. Jednym z nich, kotroho vam teper choču pripomjanuti byv i Petro Jurčišyn  zvanyj Potišňak. Petro ša narodiv  h roci 1896, ch seľi Nižňij Komarnik. Joho rodina mala spočatku chyžu na “Fundušoch“, teper pid ližarskym vlekom. Hjedno  zos ženov Paraskov mali šim ďiti, z kotrych dvoje hmerlo. Od času pervoj vojny švitovoj, koli veľo chlopiv z našoho kraju pišlo do Ameriky, byv Petro dva raz h Americi, de robiv h majnoch, žeby zarobiv dajaky hrošy pro svoju rodinu. Pokoriv nelem robotu h Americkych majnoch no i robotu h Rus'ku, jak sluha. Tam pereživ i strašny chviľi pri napaďi ruskych vovkiv. Petro Jurčišyn Potišňak, jak i druhy seľane  perežyv dvi švitovy vojny, terpiv bidu, što ho zrobilo zeliznym, tverdym i sposibnym do choc'jakoj roboty.

Julia Doszna - vrúcny hlas Łemkowszczyzny

Julia Doszna je lemkovskou speváčkou narodenou poľskej strane Nízkych Beskýd v malej dedinke Bielanka. Je obdarená vrúcnym prenikavým hlasom. Julia Doszna spieva o sebe, láske k svojmu rodnému kraju, ľuďom tam žijúcich ale aj o láske k Bohu. Spevu sa venuje od útlej mladosti a pomocou neho nachádza cestu k ľuďom.
Sama speváčka o sebe hovorí (úmyselne ponechané v originále):

Urodziłam się, gdy śnieg leżał jeszcze na stokach, lecz pączki miały rozwinąć się lada dzień.
Mowa, którą w sobie noszę jest mową mojej ziemi, jej wiary, tęsknoty, radości.
Kiedy jest mi smutno, idę posłuchać, co mówią drzewa. One mnie nigdy nie zawiodły.

Alexander Vasiľ Duchnovič

Pomník otca nášho národa na Slovensku :

http://sho.sk/archiv/alexander-duchnovic.html

a v Amerike:

http://www.c-rs.org/Garden/bust.jpg

O jeho živote a diele z portálu osobnosti.sk:

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59350

INTERVIEW s Mgr. Jozefom Keselicom, predsedom The Andy WARHOL POP ART CLubu vo Svidníku

V našich končinách je učiteľ anglického jazyka, matematiky a biológie známy najmä svojim vzťahom k Andymu Warholovi a v súvislosti s komponovaním a hudobnou produkciou kontroverznej formácie ČUMzBAGERA thc. Momentálne pracuje na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Stropkove. Má 48 rokov, manželku a dve šikovné deti Andreja a Sašku - obaja hrajú v spomínanom teatrálno-hudobnom zoskupení. Keselica, v hudobných a undergroundových kruhoch zvaný Ke$o, založil Warholov klub a urobil množstvo výstav, audiovizuálnych programov, a rozhlasových pásiem.

M. Bycko v Ukrajinskom žurnáli - Потопання в невіданні, чи боротьба за приватні інтереси?

Dr. Michal Bycko mal vždy moje veľké sympatie (aj keď ho osobne nepoznám) nielen kvôli tomu ako dokázal vybudovať a na patričnej úrovni udržiavať Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v pre progresívnu kultúru nie práve jednoduchom prostredí Medzilaboriec, ale aj kvôli jeho nekonvečnosti a odvahe vyjadriť aj iný názor, ako je ten všeobecne tradovaný a spoločensky očakávaný. Dobrým príkladom je nasledujúci článok, ktorý vyšiel v tohtoročnom januárovom čísle časopisu Ukrajinský žurnál.

Petro Murianka – lemkovský básnik z Krynice

Piotr Trochanowski, vystupujúci pod umeleckým pseudonymom  Petro Murianka) je označovaný za najvýznamnejšieho súčasného lemkovského básnika. Okrem literárnej činnosti sa venuje tiež propagácii lemkovskej kultúry, či už ako učiteľ lemkovského jazyka, hlavný redaktor lemkovského dvojmesačníka Besida, deakon pravoslávnej cirkvi alebo vedúci kostolného zboru v Krynicy. V rámci prezentácie lemkovskej kultúry,  ktorú pod názvom Lemkovský karneval v Bratislave organizuje Poľský inštitút, sa 17.2.2009 uskutoční stretnutie s Petrom Muriankom. Stretnutie sa uskutoční v Poľskom inštitúte na Nám. SNP 27 v Bratislave o 17 hodine.

Nikifor Drowniak - lemkovský maliar z Krynice

V Poľsku bol v roku natočený zaujimavý životopisný film s názvom Mój Nikofor. Nikifor Drowniak bol lemkovský naivný maliar pochadzajúci z Krynice, ležiacej neďaleko slovensko - poľských hraníc. Kraj, v ktorom žil a tvoril silne v jeho tvorbe rezonuje, preto si myslím zaslúži aj priestor na týchto stránkach.

Andy Warhol - Extrémy paradoxného extroverta a paradoxy extremného introverta

Pre niektorých bol aj nenávidenou umeleckou osobnosťou, ale pre väčšinu je dodnes celebrita, pre ďalších dokonca idol, legenda, mýtus a zbožňovaná modla. Narodil sa ako Andew WARHOLA. Jeho otcom bol Andrej VARCHOLA a matkou Júlia ZAVACKÁ, obaja z Mikovej, dedinky na severovýchode Slovenska.

Zdieľať na Facebooku Syndikovať obsah

Dneska je vіvtorok

20. august 2019


Юліаньскый календарь:

7. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.