Severoamerický líder rusínov navštívil sídlo SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove

Predseda najväčšej Severoamerickej Rusínskej kultúrnej organizácie navštívil nové sídlo Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na Masarykovej ulici č. 20 a prihovoril sa hosťom na neformálnej besede 12. júla 2012 v priestoroch Múzea vín.
John J. Righetti, prezident Karpato-rusínskej spoločnosti z Pittsburghu (Carpatho-Rusyn Society of Pittsburgh), navštívil nové sídlo SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove a hovoril s lídrami a členmi komunity Rusínov o pokroku v rusínskom kultúrnom hnutí v Severnej Amerike a Európe.
Pán Righetti sa prihovoril účastníkom besedy o 18:30 hod. v príjemných historických priestoroch Múzea vín, keďže v súčasnej dobe budova SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove je pre verejnosť zatvorená – čaká na rekonštrukciu. Hosť prišiel na pozvanie Klubu Rusínov Slovenska a SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove.
Karpato-rusínska spoločnosť má formálne partnerstvo so Slovenským národným múzeom – Múzeom Rusínskej kultúry a pri príležitosti tohto stretnutia pán Righetti odovzdal Oľge Glosíkovej, riaditeľke múzea artefakty zo života severoamerickej komunity Rusínov, ktoré rozšíria zbierkový fond múzea.

Karpato-rusínska spoločnosť vlastní celonárodné Karpato-rusínske kultúrne a vzdelávacie centrum v Pittsburghu v štáte Pennsylvánia a Národné múzeum Rusínov pre Severnú Ameriku.
"Som nadšený, že mám príležitosť stretnúť sa s našimi rusínskymi kolegami zo Slovenska," povedal Righetti. "Jednou z tém, ktoré by som rád prediskutoval, je výrazný nárast počtu tých, ktorí sa identifikovali ako Rusíni pri sčítaní ľudu v roku 2011 na Slovensku a čo to znamená pre celosvetovú rusínsku komunitu."
"Sme veľmi radi, že môžeme privítať pána Righettiho v Prešove a tešíme sa na rozhovor s ním," hovorí Ing. arch. Slavomír Hirjak, predseda Klubu Rusínov Slovenska v Prešove. "Rozhovory s ním sú vždy plné presných pohľadov na podstatu veci a oceňujeme príležitosť prerokovať s ním otázky dôležité pre nás Rusínov na Slovensku ako aj výzvy, ktoré zdieľame s našimi bratmi v Severnej Amerike."
"Pán Righetti a podpísaná Zmluva o spolupráci medzi jeho spoločnosťou v USA a našim múzeom je zárukou zodpovednej a kvalitnej spolupráce, čoho dôkazom je aj toto stretnutie" – povedala PhDr. Oľga Glosíková, DrSc., riaditeľka SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. "Sme nadšení, že mu môžeme ukázať naše nové, aj keď ešte nezrekonštruované priestory múzea, ktoré poslúžia na prezentáciu kultúry Rusínov žijúcich na Slovensku aj v zahraničí a prostredníctvom spolupráce s inými múzeami, aj ďalších kultúr zastúpených na Slovensku a vo svete".
Karpato-rusínska spoločnosť je najväčšou výhradne kultúrnou organizáciou Rusínov v Severnej Amerike so sídlom v Pittsburghu v Pennsylvánii. Jej členovia sú rozosiatí po celých Spojených štátoch a Kanade s miestnymi organizáciami v 11 mestách Severnej Ameriky. Pán Righetti je jedným zo zakladateľov organizácie, zastáva funkciu národného prezidenta organizácie už 18 rokov a pôsobil tiež ako zástupca Severnej Ameriky v Svetovej rade Rusínov so sídlom v Prešove.

Upravil Mgr. Jozef Keso Keselica

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

24. august 2019


Юліаньскый календарь:

11. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.