Русинам ґратуловали у Парламенті Чеськой републікы

У просторах фойе парламента Чеськой републікы у Празі (ул. Снємовні 4) перебігла доста важна културно-общественна акція. 19. юнія из участёв предсідника Коморы депутатів Парламента ЧР Яна Гамачка депутатам и сенаторам, поважным чеськым и русинськым гостям была презентована чеська верзія меґа-проекта «Народ нывыдкы» – «Narod odnikud» (Ужгород, Выдавательство Падядка, 2014). У презентації ся зучастнили автор книгы проф. Павел Роберт Маґочі з Торонтського універзітета, выдаватель книгы кандідат наук из Ужгорода Валерій Падяк, чеськый перекладач книгы Др. Мірослав Копецькый и многі далші гості, про котрых карпаторусинські вопросы суть важнов частёв їх културных ци й фаховых інтересів.

Ид притомным на презентації приговорили предсідник Коморы депутатів Парламента Чеськой републікы Ян Гамачек, депутат парламента Їржи Юнек, автор книгы проф. П.Р. Маґочі и прес-секретарь предсідника Коморы депутатів Парламента ЧР Петр Ворлічек (модератор акції). Доста искрасили акцію фраґменты из текста презентованой книгы, котрі выбрав и процітовав депутат Ї. Юнек, добрый знатель карпаторусинськой історії и сакралной архітектуры, у минулости діректор Реґіоналного музея у Вісокім Міті. Ушыткі промовці підчеркнули актуалность чеського выданя, котре припоминат читателю важні факты из общой історії чехів и карпаторусинів, але и высоко цінит вплыв чеськой демократичной сістемы на соціално-політичный, економічный и културный розвой Підкарпатськой Руси.
Выдавательство подарило сто фалатків презентованой книгы бібліотекам універзітетів, научных и діпломатичных інстітуцій Чехії, а до того по єден фалаток каждому из двасто депутатів парламента.
Ілустрована історія выходит уж у девятій языковій верзії, главно в языках історичных сосідів карпатськых русинів – словаків, чехів, мадярів, українців, хорватів, румунів а т. д. Русины по півстолітію екзістенції без права на свою заказану тоталітарнов сістемов народность изясь стали частёв великой родины централноевропськых народів. Презентована книжка многыма языками повістує за історію, културу, традиції и віру карпатськых русинів.
В. Падяк.
Фото автора.
На фото: выступає предсідник Коморы депутатів Парламента ЧР
Ян Гамачек.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

24. november 2017


Юліаньскый календарь:

11. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.