Zakon i rozum

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Любителі диктаторів бы

Любителі диктаторів бы спокійно назвали улицю Мукачева і по злочінцові Сталінові, кибы то про них было выгодне. Така эст доля духовно малых люди.
Зос теорії, же выходняры суть Словякы ся мож лем посмихнути. Стары выходняры были бесспорно тай доказатепьно Руснаці. У сербский Войводині в селі Руськый Керестур суть дотепер жыючы доказы, потомкове гнешніх выходнярів, котры знають, якого суть походжиня.
У тім звязи мі великый жаль, же до чола Русиньской оброды волять негодных людей. На властны уха эм чув, як попередный председа Русиньской оброды комуніковав із выходнярами по словацки. Теперішній ся зос ним може пообнимати. Своїм жытём доказіють якы суть Русины. Як ся їм дахто пригварить по словацки суть посраты. Їх облюбленым речинём э, бо выходняры нам не розуміють. А досправды не розуміють люде, якы не мали можливість слухати нашу бісиду, або тыж особы зос зниженым інтеліґенчным квоцієнтом. Тай ні вшыткы люды, што твердять, же нам не розуміють і наіснї не розуміють, дакотры їх хотять примусити говорити по словацки, зато твердять, же нам РУСИНІМ не розуміють. Нашо люды несуть найвекшу частыну вины, за то, же нам дакотре особы добррі не розуміють, бо сховавають нашу бісиду в притомности чуджих люди. Што то за розум волити люди без пацера до веджиня Русиньской оброды? Дахто мусить фест впасти на морду, же бы похопив вартість нашой русиньской бісиды. fubar

Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

20. jun 2019


Юліаньскый календарь:

7.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.