Vypic a žic

Západňare kukaju, že co še deje,
vyobľikane sme jak na vešele.
Starosta zahlašil f tym rozhlaše,
jutre zabava o takym čaše.
Kvašna ogurka zos posnu risku,
šicke ľudze za valalom na ihrisku.
Budze i cymbal ľudofkare,
šak sme dajake vychodňare.

Nam je jedno co sebe kto duma,
pijeme, špivame jak bez rozuma.
Jutre sebe nedam ani spisku parku,
nohy sebe vymočim v obecnym jarku.
Uderime spolu choľem šesc puldeci,
daľej neznam hutorec k veci.
Uvidzime dneška jak dopadneme,
zabava do rana kym vytrižveme.

Neška sebe idzem vypic a žic,
totu našu špivanku muši didžej zabavic.
Košuľka na mňe calkom prepocena,
mašinka rozjedena,
caly švet padne z nas na koľena.

Kec hudba bavi neška večar jak šaľena,
každy vychodňar na tym švece zna, co to znamena.

Kec hudba bavi neška večar jak šaľena,
každy vychodňar na tym švece zna, co to znamena.

Vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic a vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

A vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

Ešči šec, bo to nekonec ešči.

Cale Slovensko na nas kyda,
im na tym vychodze na čisto dziga.
Ja im tam absolútne nerozumiem,
s každým piatym sa ledva dorozumiem.
Vychodňarky su najkrakše ženy,
ľem ich nenasrac bo pujdzeš k žemi.
To še s tebu teraz možem stavic,
Mafia davaj, basy muša bavic.
Neška sebe to užijeme,
kec me naseru še pobijeme.
Slunko i tak vyjdze každe rano,
trebars i kec bulo daco plano.
Žadne ľudze nad paľenku nevyhrali,
vychodňare s prehľadom zremizovaľi.
Neška tu nebavi Kontrafakt čave,
neška je tu vychod, gadžo ňeši v blave.

Neška sebe idzem vypic a žic,
totu našu špivanku muši didžej zabavic.
Košuľka na mňe calkom prepocena,
mašinka rozjedena,
caly švet padne z nas na koľena.

Kec hudba bavi neška večar jak šaľena,
každy vychodňar na tym švece zna, co to znamena.

Kec hudba bavi neška večar jak šaľena,
každy vychodňar na tym švece zna, co to znamena.

Vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

A vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

A teras šicke:
Zempľinčani,
Šarišani,
a Spišaci,
Sotaci,
Pujdaci,
Rusnaci,
a Hutoraci,
a Mantaci,
a Goraľe,
a Romale,
a dobre, i Košičanoch bereme, co už z nima.

Vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

A vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

Vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

A vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic,
a vypic a žic, vypic a žic,
vypic a vypic a vypic a žic!!!

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.