Vyhrajte knihu Carpathia o putovaní Maroša Krajňáka rusínskym priestorom

Maroš Krajňák, rodák z rusínskeho sela Vyšná Jedľová vydal nedávno svoju debutovú prózu pod názvom Carpathia. Som rád, že autor prišiel s návrhom venovať jeden výtlačok knihy do súťaže, ktorú na Holosoch vyhlásime. Po dohode s autorom sme sa rozhodli venovať knihu tomu súťažiacemu, ktorý pútavo zareaguje na nasledujúcu úlohu.
Zadanie priamo od autora:
"Može by jem sa zamirial na "Andija Pysanskoho" (aj ked je to fenomen može lem z okolyci Svydnyka). Knyžku by jem venoval dakomu (vybranonu), chto na HOLOSY.SK (abo FB fanpage Holosy) pišľe Andijovu fotku (može dachto mat), abo naj napyše o Andrijovi dajakyj realnyj sprostredkuvanyj prybeh, abo vlastnyj zažytok."
Súťaž trvá minimálne do 1.1.2012.

Петро's picture

horuci kanditát na získanie

horuci kanditát na získanie knižného titulu je Maťo, viď http://www.holosy.sk/ty-ty-%E2%80%93-shto-tya-sinii-vitor-obdul

ak ma niekto dalsie pribehy/ spomienky zviazane s Andrijom Pisanskym sem s nimi Smile

 

Петро's picture

knižku jem pislal Maťovi za

Ďakuju krasňi! Knižka

Ďakuju krasňi! Knižka interesna, už pročitana

Добрый день, як не мам во

Добрый день,

як не мам во звыку завидїти, так теперь завиджу:-), але книжка э в добрых руках....ѓратулую...читання барзь інтересне.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

24. august 2019


Юліаньскый календарь:

11. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.