Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5420' OR uid > 0) AND sid = '0dcb83c8767a42e1c90f9e7af3be7cdf' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
SVITOZNAMYJ AMERYČAN BYL RUSYN ZO SLOVENSKA | Holosy

SVITOZNAMYJ AMERYČAN BYL RUSYN ZO SLOVENSKA

22. februara 2015 si prypomyname deň, kiď nas v roku 1987 opustyl jeden z našoho kola, jeden z našoho rodu. Naš svit opustyl slavnyj čolovik, kotryj i po svojim fyzickim odchodi mat obrovskyj vplyv na cilosvitove uminja a to zdaleka nelem na vytvarne.
Andy Warhol, rodženyj jak Andrew Warhola, byl tretim synom Andrija Varcholu a Uli Zavackoj z Mykovy a proslavyl sja holovni PoP ARTom, ale robyl i grafiku, moderny multimedialny a experimentalny kulturny podujatja. Byl workoholik - svojou každodennou robotou si zdobyl zasluženu slavu a svitove meno.
Svitoznamyj Ameryčan WARHOL byl RuSyN i po vicovi i materi. Joho mamku Uľu Zavacku, Júliu Závackú Varcholovú v USA nazyvali Mrs. Julia Warhola. Ameryčan Warhol mat sestru Mariu Varcholovu tu v Jevropi - na Slovensku - na temetovi - na cmitari (cemetary) v Mykovi. Ona žyla lem 33 dni. Stoprocentni byl Warhol stoprocentnym Rusynom, xoc sja gu Rusynstvu barz nehlasyl a nepryznaval, nehordyl sja tym. Je to dane i tym, že vtodi jak keby Rusyne ani neisnuvali, vin sam neznal vyjty z toho, xto je, bo išti vtodi o nas Rusynox nebylo tivko čuty...
Dvaraz 28: narodyl sja 6-oho augusta 1928 a umer jakraz 22. 2. 1987,
to značit, že hneskaj 22. 2. 2015 je presni 28 rokiv od dňa joho pomertja.
Spomjaňme si na ňoho. My Rusyny nemame veľo takyx genialnyx ľudy jak byl vin.
Možeme sja nym hordyty, bo Warhola poznat cilyj svit, Slovaci by povili, že mat nosné a honosné meno.
Mgr. Jozef Ke$o Keselica
The Andy Warhol PoP Art Club, Svydnyk

roskovce's picture

Dalo by sa i napisat, že po

Dalo by sa i napisat, že po 22.2.1987 Rusini začali poznavat svojho najslavnejšieho rodáka....pracoval som v Pardubiciach s jeho nejakým pribuzným Zavackým ktrý bol príbuzný Varcholovcom...ta podoba bola zrejma na prvý pohlad.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.