Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

R

rachovati počítať, rátať
rajbačka nástroj na ručné pranie
rajbati prať
rajs ryža, slovo priniesli navrátilci z Ameriky
ranclivka časť ženského odevu, teplejšia šatka na hlavu, ktorá má po obvode strapce (ked uz bylo teplise hlavni ked isli do cerkvi). Rancľivky sja dakoli nosili, ono nosjat ich i teper´ baby, no už lem prevažňi na druhij straňi Karpatoch.
ratota praženica ( podkarpatský výraz)
raz za čas z času na čas
redia dobytčí pas (dakoli nasy ľude na ten pas cestovali do Ameriky cez Poľsko.Hlavna vec ,ze tam byl kolok.Inakse by ich nebrali na šyfu)
rechtovati chystať, pripravovaf
renzeš praženica z vajíčka robená na mlieku a nie na masti
rešeto sito (na preosievanie múky)
rešta (решта) zvyšok ( Bukovce )
revkaty (ревкати) čkať, štikútať (iz sela Cigeľka u okresi Bardijov) ( Medzilaborce )
ric zadok (daj poki a už sid na rici-ditiskam tak hovoriat)
riň potok
riňva žľab
risky (ріскы) rezne
Rizdvo Vianoce
rjabyj ( рябый ) fľakatý
rjafati ( ряфати ) biť zviera, alebo človeka
rjafik ( ряфик ) kovová obruč kolesa
rjanda handra
ročka vedro (Hačava)
rohač srnec
rosada priesady kapustné
rosporotyj (роспоротый) rozpáraný
rozčajznutyj (розчайзнутый) rozčapený, rozlomený  (strom)  ( Bukovce )
rozčaty (pозчати) začať
rozdiľa časť cesty, keď ide cesta cez horu a hore na samom vrchole kde je najvyšší bod cesty je rozdiľa, teda z toho bodu sa na obidve strany ide dole kopcom
rozjidati sja
( розїдати ся )
rozčuľovať sa
rozluka (розлука) rozdiel ( Bukovce )
rozpestyty (розпестити) rozmaznať ( Bukovce )
rozpeščenyj (розпещеный) rozmaznaný ( Bukovce )
rozpuťa rázcestie, kde sa jedna cesta delí na dve, do tvaru Y
runkľa bila kŕmna repa
runkľa červena cvikla
rusaľa Zoslanie Svätého ducha
ruska švička Bohozjavenie
rušati ( рушати ) hýbať
rychtuvaty (рыхтувати) chystať ( Bukovce )
ryňavyj veľmi špinavý
ryzy farárové rúcho
Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

27. maj 2019


Юліаньскый календарь:

14.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.