Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

M

mac'aty (мацяти) hmatať ( Bukovce )
mačanka omáčka, prívarok
mačocha (мачоха) macocha
magij prísada do jedál, pravdepodobne prebraté od názvu jednej značky
magnaš (маґнаш) kto rád rozhadzuje peniaze ( Bukovce )
machati mávať kývať
Ďiti machali na ľudej u avtobusi
maj púpava
zahoridka zarosla majom
makovjanik (маковяник) makovník, koláč
mandeľ snopy zrna (pokladany do križa na poli pokyľ sochlo)
mandolinka (мандолинка) pásavka zemiaková
maruzatyj
( марузатый )
špinavý na tvári, rozmazaná špina alebo farba
(посмоть до джваредла якый єс марузатый)
mašyna ( машына ) stroj (šijací)
medviď medveď
merenďa desiata (jedlo)
mereňďa desiata,
(idlo kotre soby dachto vozme a midži raňajkami a obidom zist )
merkovati dávať pozor, strážiť niečo, niekoho
Merkij, bo voda kypjača, že bys sja neoparev!
merzenyj ( мерзеный ) nespokojný, mrzutý alebo protivný
metati (метати) hádzať
mich mech
mištihrada hrubý trám
(tot tram podoperal ostatny hrady-tramy na plafuni v chyži)
mizerija (мізерія) bieda ( Bukovce )
mlatok kladivo
mňachkyj (мняхкый) mäkký
mňitla metla
moči (мочі) môcť (Зроблю што буду мочі)
močilo močidlo
(de sa močili konopli v vodi na rini, z toho močila nemala voda odtikati bo šandare pokutovali ked to zistili))
moch (мох) mach
mole (моле) výzva na pozretie sa (моле на нёго як то красні зробіл)
moletva modlitba
molha hmla
molitvjanik modlitebná knižka
molodžava mládež
molotok kladivo
morjkva mrkva
morkov mrkva
morongeľ mravec
morščity (морщіти) mraštiť ( Bukovce )
može hádam, azda, snáď, vari, možno
Može ja by mich prejti, kyby ste chotili
muľar ( мулярь ) murár
mumak nespoločenský, neprístupný príp. zadubený človek
murianka mravec
muštruvaty (муштрувати) napomínať ( Bukovce )
Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.