Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1768' OR uid > 0) AND sid = '621d322a70df1002bd8e6e85b8bd9144' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ľudový slovník Rusínov | Holosy

Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

J

jabko ( ябко ) jablko
jablіň ( яблінь ) jabloň
jafyry čučoriedky
jager ( яґер ) poľovník
jaječnik jedlo, najčastejšie sa robí na velikdeň, hrudka z vajíčok a mlieka
jajšeňica (я(й)шеніца) praženica
jak ako, keď
Vyzeraš jak herečka Jak prídeš, tak uvedeš!
jakbaču asi, zrejme
Zas neprešov, jakbač je chvoryj
jaľivka jalovica
jarmo jarmo pre dobytok
jarec jačmeň
jarok 1. menší potok
2. priekopa
jaruha ryha, koľaj, priehlbina, stopa po niečom
Na luki samy jaruhy.
jar'uvaty (ярювати) vykonávať jarné práce ( Bukovce )
jaščur 1. jašter (praveký plaz)
2. samec jašterice
jaščurka jašterica
jem (єм) som
jes (єс) si
jidžiňa jedlo
jirka zošit
juhomgruli zemiaková polievka
jucha 1. šťava
2. riedka časť vareného jedla
Po chlepaj aspoň jušku z polevky
jurika ženské meno (Ubľa)

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.