Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

CH

chabzіna
( хабзіна )
baza
chabzіvka
( хабзівка )
technický lieh
chaľity (халїти) slabnúť ( Bukovce )
chaluvaty (халувати) užívať (topánky, oblečenie) -  ( Bukovce )
chapati 1. chytať niečo obyč. rukou
2. obchytkávaf niekoho
3. loviť (ryby ap.)
chapati sja chytať sa, priberať sa do niečoho
Chop sa už konečňi do roboty chopeti sja dok.
charčati 1.chrčať
2.chrápať
charkati vypľúvať hlien,sliny
charkeľ vypľutý hlien
chavkati zívať Už tivko ne chavkaj!
chčera včera
chľib chlieb
chlop (хлоп) chlap, muž
chlopčisko chlapec, syn
chmara mrak, oblak
chmarnek 1. bájoslovná bytost černokňažník
2. nezbedník, neposedník(obyč.o dieťati)
chmary mračná
chmuravo zamračeno
chmuravyj zachmúrený človek
choc' (хоць) hoci ( Bukovce )
chodž 1. hoci, i keď, aj keď
Neprešov, chodž ho klekali
2. hoci Chodž aj do pekla!
chocholuz ucholak
cholem aspoň
Cholem jedno pevo musju vypeti
cholodok (холодок) tieň, chládok
(мусю іти до холодку бо барс на ня сонце світит)
chopenyj pripitý
chopeti 1. chytiť, vziať
2. uloviť
chopeti sja 1. chytiť sa rukami
2. začať horieť
Dryvo sa chopelo
chosen osoh, úžitok
ňet chosnu - nie je osoh
chpasti (хпасти) spadnúť
chpati (хпати) pchať
chrbet chrbát
chto kto Chto tam?
chtohoznať ktohovie
Chtohoznať- može je zas u basi!
chtos ktosi, voľakto, niekto
Chtoskaj prešov!
chudoba 1. chudoba, bieda
2. dobytok
Chudobu treba iti nakormeti,bo už večur
chustka veľká teplá šatka, vlniak (cez plece)
chustočka vreckovka
chviľa 1. pekné (ustálené) počasie
Sino sušat len kiď je chviľa
chvist spodná časť chrbtice, od tzv. jamky dole
chvorota choroba, nemoc
chybaj ibaže
Vin nepide. Chybaj by ja pišla.
chybiti (хыбити) chýbať
chyľaty s'a  (хыляти ся) nahýbať sa, kloniť ( Bukovce )
chyža / cheža
1. obytná miestnosť, izba
peredňa chyža - predná izba
2. dom, stavanie:
lch chyža zbudovana už davno.
Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.