Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1754' OR uid > 0) AND sid = 'acaff7d36a12a950811f470a1bcba436' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ľudový slovník Rusínov | Holosy

Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

C

cajger (цайґер) hodinová ručička ( Bukovce )
canistra plátená kapsa, chlebník
carok ( царок ) ohrádka z dosiek na zemiaky
cehla ( цегла ) tehla
cerkov 1.gréckokatolícky alebo pravoslávny kostol 2.cirkev(inštitúcia)
cicky prsia
cigaretl´a cigareta
cicho ticho
cіľuvati ( цілювати ) bozkávať
cimbora priateľ, kamarát
cimper- camper celkom, úplne
Potorhav mu zošyt na cimper-camper
cinter cintorín
cirkeľ (ціркель) drevené kružidlo ( Bukovce )
cirkuľar
(ціркуляр)
okružná píla
ckyna stena
cma i cmota tma, temnota
cmorkati 1. vysávaním z niečoho pomaly piť, cicať s vydávaním typického zvuku
2. cmukať na niekoho
cmur cmar
cofati 1. cúvať, ustupovať, ísf pospiatky avto coflo do dvora
2. tlačiť niečo dozadu cofnuti
cokeľ (цокель) murované základy domu ( Bukovce )
compeľ 1. cencúľ
2. sopeľ pod nosom: compeľ mu viseť až po koľina
cudar čudák, divný človek (Hačava)
cug vlak
cuk (цук) prievan ( Bukovce )
cuker cukor
cukernek cukrík
cundra (цундра) handra, neporiadna žena ( Bukovce )
cundravyj (цундравый) otrhaný ( Bukovce )
curik (цурік) pokyna pre posun dozadu pre kone ( Bukovce )
cvit i cvitok kvet, kvietok; cvitočok zdrobnenina
cygaretľa cigareta
cyt výzva prestať plakať
Cyt, diteno, už bude dobri!
Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.