Slovnyk Rusynіv

Ne jde o slovnуk kodіfіkovanoho rusуn´skoho jazŷka, ale o zbіrku jazŷkovoj rozmajitostу regіonu. Dodajte svoji slovka. Slovіčka posŷlajte na e-majl abo pyšte do forumu.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

Ž

žabolovka vreckovka
žaďiti (жадiти) túžiť ( Hunkovce )
žbaňatko hrnček
žentyca žinčica
žilja sušené bylinky
žmyňa (жминя) hrsť (za hrsť niečoho)
žoftarik nádoba na dojenie (Hačava)
žochtar drevené vedierko na mlieko
žomp umelo prehradený potok
žovta hrudka sýkorka
žudrati (жудрати) hundrať
žumarky oškvarky
žyčka lyžička
žydivska kuča sychravé počasie na prelome jari a leta, ako Medardová kvapka
žydlik hrnček
žylavyj (жылавый) šľachovitý, silný
žylob valov na kŕmenie zvierat, visí vyvýšený, pre dobytok
žyto raž
žyvan 1. zlodej, zbojník
2. nezbedník, huncút
Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

26. jun 2019


Юліаньскый календарь:

13.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.