Serenča v podaní lemkovskej hudobnej skupiny Serencza z Gorlic

Serenča je rusínske označenie pre šťastie. V roku 1997 sa traja Lemkovia z Gorlíc (Romek Korbicz, Piotr Kwoka i Mirek Trochanowski) rozhodli inšpirovať odkazom svojich otcov a dedov a založili hudobnú skupinu. Na jednej zo skúšok sa otvorila otázka ako nazvať novovznikajúcu skupinu. Skupina si pomohlo lemkovským slovníkom, ktorý bol po ruke. Slovo, ktoré im padlo v slovníku do oka bolo slovo Serencza. Pomaly sa začal kryštalizovať hudobný štýl novovznikajúceho hudobného zoskupenia.
Prvé skladby ležali niekde na pomedzí folklóru a folku. Skupina hrala hudbu hlavne pre "svojich" Lemkov na lemkovských akciách akými sú každoročne organizované Lemkowske vatry. Neskôr sa v hudbe objavovali aj hudobné vplyvy iných kultúr. Texty sú väčšinou lemkovské prevzaté z ľudových piesní, ale objavujú sa aj vlastné kompozície.
Aranžmá skupiny vrhajú iný pohľad na hudbu Nízkych Beskýd. Iné spracovanie folklórnych motívov oslovuje širšiu skupinu poslucháčov a pomáha propagácii kultúry Lemkov a Rusínov.
V roku 2004 vydala skupina CD nazvané Pid obłaczkom. Skupina CD charakterizuje ako farebné rozprávanie o každodennom živote Lemkov, ich starostiach a radostiach. Na Holosoch si môžete vypočuť a stiahnuť tri skladby z tohto ich CD:

Kołomyja wiązanka
Tam na łuczci
Mychale, Mychale

 

Ďalšie CD skupina vydala v roku 2007 pod názvom Zelenym hadwabom.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

24. august 2019


Юліаньскый календарь:

11. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.