Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
kolos ( колос ) - klasPoslovicja (Пословіця) :
На каждум валалі ся болото найде. ( Na každum valalі sja boloto najde. )Smišok (Смішок) :
Staryj rusnak cestuje vlakom. Prichodit do kupe a tam siďat dvomi čorňuchy. Rusnak na to: -Chlopci, ta tu horilo ci što?


Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

23. september 2017


Юліаньскый календарь:

11. cептéмбер 2017

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.

Zaregіstrujte s´a!

Kіd´ s´a chočete aktіvno zapojovatу do d´ijan´a na Holosy.sk і zvŷšŷtу komfort u chosnovan´u storіnok zaregіstrujte s´a.

Kontaktujte nas

Kіd´ mate voprosŷ abo komentar´i, možete nas kontaktovatу čerez formular´ na storinkach.