Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
zavzjati sja - presadiť si svoje, postaviť si hlavuPoslovicja (Пословіця) :
Porjadnoho gazdu poznaš podľa dvora. ( Порядного ґазду познаш подля двора. )Smišok (Смішок) :
Stritne Haňka Parasku na Svidniku: Skadi ideš Parasko? Ta zo salona krasy. A što, mali zaperto?


Zdieľať na Facebooku

Dneska je pjatnіca

23. februar 2018


Юліаньскый календарь:

10. фебруáр 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.