Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
kapustinka ( капустинка ) - druh rastlinyPoslovicja (Пословіця) :
Ші скора на барані, а піяк уж пє за ню. ( Šі skora na baranі, a pіjak už pje za ňu. )Smišok (Смішок) :


autor: F. Vico


Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

21. jun 2018


Юліаньскый календарь:

8.юн 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.