Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1892' OR uid > 0) AND sid = '743564fd08fbf55abbd4803279b0a812' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deň | Holosy

Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
skynčati ( скынчати ) - fňukaťPoslovicja (Пословіця) :
Терпи душо, будеш спасена. ( Terpy dušo, budeš spasena. )Smišok (Смішок) :


autor: F. Vico


Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.