Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
zavžatyj - tvrdohlavý človek (trucovitý)Poslovicja (Пословіця) :
U chudobnoho čolovіka_ani pes nezabreše. ( У худобного чоловіка_ани пес незабреше. )Smišok (Смішок) :
Što piješ? Suche šampanske. Ta nasyp aj mi!


Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

24. februar 2019


Юліаньскый календарь:

11. фебруáр 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.