Rusínska literatúra

Diskusia o rusínskej literatúre a literatúre faktu o Rusínoch

Dobrý deň. Práve dočítavam

Dobrý deň.

Práve dočítavam zaujímavú knižku k výseku histórie Rusínov, zaujalo ma. Je to český preklad publikácie Vincenta Šándora vydaný v r. 2013, pôvodne v angličtine v r. 1998, s názvom Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi (očima přímého účastníka událostí). Autor opisuje úsek dejín od r. 1918 do 1945. Je to pre mňa veľmi podnetné čítanie, s aktuálnosťou a poučením aj pre dnešnú dobu. Okrem iného autor vykreslil pôsobenie promaďarských a proruských politických smerov v krajine v pojednávanom období, z jeho textu zároveň výrazne vyčnieva ukrajinská orientácia.
Bol by som rád, keby ste mi mohli poradiť nejakú podobnú dostupnú publikáciu, v ktorej by však bol vykreslený vznik a pôsobenie rusínsky orientovaných smerov, a to hlavne v danom období. Aby som upresnil, radšej čítam i keď »suchopárnejšie«, ale historické odborné zhodnotenie.
Nenapadol ma lepší spôsob, ako sa prihlásiť k Vám a opýtať sa Smile , isto budete vedieť niektorí poradiť.

Ďakujem vopred,
Peter

(Doplnenie: nejaké tipy mi dal už Váš admin, kým bola otvorená táto časť fóra. Teším sa však aj na ďalšie.)

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

10.áпріль 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.