Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/4022' OR uid > 0) AND sid = 'db709e227727237d77ae649589760b9d' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Holosy | komunitný portál karpatských Rusínov (Rusín, Rusyn, Rusnak, Lemko, Bojko, Hucul)

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

інтересны коментарї але ці

інтересны коментарї але ці Русины лїнивы до наукы? Та даколи не было школ а Русины робили як конї жебы даяк пережыли та дїти выгодовали. По другій світовій войнї релатівно дуже велё Русинів пішло штудовати на універзітах а не є такого дослїджованя жебы твердило жебы Русины лїнивы до учіня.
Але інакше чіста правда у тім што пишете дале, але де днесь купите книжку од Духновіча?
Днесь уж ся не дасть барз так робити, же буду ходив 13-18 років до словацькой школы та пак без нічого буду писати, говорити по русиньскы в медіях. Потім то так ай вызерать, выходить з того помішаный язык. Просто мусить чоловік на собі працовати, абсорбовати до ся што найвеце русиньской літературы.
Комашня то думам же і у нас так ся кличе (даколи кликала) тота гостина, крачун, корочун - жебы з того же найкоротшый день в роцї?
А не лем гвара, днесь маме списовный язык справованый інштітутом русиньского языка, но дакотры мають свій властный "списовный язык".кідь каждый пише по свому, то є скорше лем ґрупа діалектів, не екстра нація.

Ako Kory píše, je to nozaj

Ako Kory píše, je to nozaj tak a je to problém. Ale je to aj zákonité, že menšiny sa pomaly asimilujú vo väčšine. A to ide o to rýchlejšie, keď sú oba jazyky podobné, alebo aspoň navzájom väčšinou zrozumiteľné. Je to naoko paradox, ale v úplne cudzom štátnojazykovom prostredí sa národná identita ľahšie zachová. Uhorsko bolo jazykove cudzie rusínom, ale práve preto si svoj jazyk zachovali. Chlapi po návrate z vojenčiny priniesli síce niekoľko nových slov z nemčiny, ale jazyk nemenili. Zo škôl priniesli maďarčinu aj na úradoch ju možno použili ale doma nerozprávali ňou, ani richtár v nej neviedol život obce. predtým tak isto latinčina. Cirkev držala sa cirkevnej slovianščiny. veľký skok v znížení počtu rusínov nastal až v období ČSR. Bolo určite pre mnohých "panskejšie" hovoriť slovensky. Určite velmi poškodil aj Chruščov, keď šmahom pera urobil z rusínov ukrajincov. To malo následky aj u nás. Ale to čo Kory vytýka, že každý píše po svojom a nie kodifikovane, to nie je chyba až taká veľká. Buďte radi, že vôbec píšu a že píšu ako vedia po svojom. Aj to vedie k uvedomelosti. (ja nepíšem rusnácky, lebo neviem, som cudzí). časom aj tu čítajúc iných sa to pomaly zjednotí. Horšie by bolo, keby nepísali nijak alebo v cudzej reči len preto, lebo sa pípadne hanbia za to že nevedia dokonale spisovne.

з тым несписовным писанём іде

з тым несписовным писанём іде о друковану літературу, періодічну і неперіодічну. наприклад ІнфоРусин, там бы то уж пасовало, дотованый з штатного баджету...

Інакше але добрї, же люде холем даяк пишуть, дякую за інтересный коментарь.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

20. august 2019


Юліаньскый календарь:

7. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.