Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5605' OR uid > 0) AND sid = 'e63db330374824c99e44c7d1f496bf7a' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Podkarpatská Rus 4/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi | Holosy

Podkarpatská Rus 4/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Čtvrté číslo časopisu roku 2015:

Seminář v Poslanecké sněmovně „Sedmdesát let poté“ | Karpatoruské kostelíky na výstavě | Pražské setkání národnostních menšin | Dana Kyndrová: Rusíni jsou blízký národ | Kraj Vysočina pokračuje ve spolupráci | Historie podkarpatských měst - Vyškovo nad Tisou | Karel Richter uvažuje o historických křižovatkách | Běženci v dějinách Podkarpatské Rusi

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.